Searching...
miércoles, 1 de abril de 2015

Dis-me de qué presumixes...

La Consellera d'Educació María José Catalá i el "entre tots".

Fa uns dies María José Català va eixir presumint de que l'educació està consensuada entre tots: pares, mestres i alumnes ¿Pot demostrar María José Català lo que diu? Per a María José Català ¿quí són "tots"?

Des de Círcul Cívic Valencià s'ha entregat a María José Català informes que denuncien el pancatalanisme d'aquells a qui María José Català finança i llegitima per a prendre la direcció educativa: escola "valenciana".

Per a María José Català estos són tots....
Jugen vostés mateixos el "entre tots" de María José Catalá.

...i et diré de que carixes.

Hui ix María José Català plorant sorpresa perque escola "valenciana" és un ent polític dins l'educació que adoctrina als chiquets i chiquetes...

¿A qué juga vosté María José Català i Verdet? ¿Hem de mostrar els dossiers de CCV en registre d'entrada que estan en les seues mans advertint-li açò?¿Hem de posar l'entrada a on la Generalitat Valenciana subvenciona a escola valenciana?María José Català i Verdet s'ha burlat del poble valencià, ha ningunejat als valencianistes mentres omplia les bojaques d'escola" valenciana" i els llegitimava com a únics interlocutors vàlits per a dirigir la direcció en l'educació, el futur, que són els nostres fills i filles, que "gràcies" a vostés han de patir l'adoctrinament pancatalaniste....¿quin futur nos espera?

Ara María José Català i Verdet ix plorant cara els valencianistes, sí, als mateixos que ha desllegitimat per a revolcar-se en els pancatalanistes. Clar, ella es pensava que podria comprar "la pau social", lo únic que ha fet és alimentar al mònstruo en diners de la suor dels valencians i llegitimar-los donant-los als nostres fills per a "nodrir-los", al pur estil migeval.

Com a colofó per a demostrar de lo que carix María José Català i Verdet posarem l'última designació per a l'avll que ha fet el PP, en conte de nomenar a un valencianiste, nomena a un occitaniste, en resum pro unitat llingüística...¿Se sorprendrà María José Catalá i Verdet si no defén la idiosincràcia de la llengua valenciana?

¿A quina María José Català i Verdet creem? ¿A la que presumix d'una educació consensuada entre tots o a la que es queixa d'una educació seqüestrada dos dies despuix de presumir?
¿ A quin PP creem ? ¿El que es queixa de la politisació de les trobades o al PP que les acollix i promociona allá a on governa?

0 comentarios:

 
Back to top!