Searching...
viernes, 3 de abril de 2015

El "valencià" de Ciutadans / El "valenciano" de Ciudadanos

Ciutadans

No nos tomen el pelo
No ens prenguin el pèl
No nos prenguen el pèl

Despuix de les recents protestes del valencianisme cívic i cultural a Ciudadanos per no haver inclós el valencià entre les llengües oficials d'Espanya en la recent actualisació de la seua web corporativa, a on des d'un principi a soles figuraven versions en castellà, català, euskera i gallec, el partit taronja acaba d'incloure la versió valenciana.

Qui havia de donar llum dona fum. En comprovar la versió valenciana de la web, nos hem trobat en la desagradable situació de vore-la traduïda al català normatiu impost per la AVL, institució sucursal del IEC, encarregada de perpetrar la desaparició del valencià i la seua substitució per un neocatalà creat a principis del sigle XX pel químic Pompeu Fabra en la finalitat d'unificar artificialment les llengües valenciana i balear, i la varietat dialectal occitana parlada en Catalunya.

¿Podrien dir-nos quina es la versió en valencià?
  
Evidentment cap està en llengua valenciana, son dos versións idèntiques en català...en llengua valenciana seria aixina....


Davant este agravi per part de Cs, i com a entitat defensora i promotora del valencià, des de CCV nos oferim per a, totalment de bades i desinteressadament, corregir la web de Cs al valencià a la major premura i brevetat, en la finalitat de que la formació taronja estiga a l'altura d'una societat, la valenciana, que de forma majoritària (65% segons l'última enqüesta del CIS) rebuja les cantineles d'unitat de llengües i té des de fa sigles una consciència idiomàtica propia, i, a l'hora, que es respecte l'història, la tradició lèxica, lliterària, i la llabor normativisadora de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, entitat normativa del valencià des de la seua creació en 1915.

Esperem, per tant, una resposta en breu, oberta i possitiva per part de Cs al nostre sincer i desinteressat oferiment.

Twitter : @CCivico_val

 Círcul Cívic Valencià


Ciudadanos

No nos tomen el pelo
No ens prenguin el pèl
No nos prenguen el pèl

Después de las recientes protestas del valencianismo cívico y cultural a Ciudadanos por no haber incluido el valenciano entre las lenguas oficiales de España en la reciente actualización de su web corporativa, donde desde un principio sólo figuraban versiones en castellano, catalán, vasco y gallego, el partido naranja acaba de incluir la versión valenciana.

Quien debía de dar luz da humo. Al comprobar la versión valenciana de la web, nos hemos encontrado en la desagradable situación de verla traducida al catalán normativo impuesto por la AVL, institución sucursal del IEC, encargada de perpetrar la desaparición del valenciano y su substitución por un neocatalán creado a principios del siglo XX por el químico Pompeyo Fabra en la finalidad de unificar artificialmente las lenguas valenciana y balear, y la variedad dialectal occitana hablada en Cataluña.

¿Podrían decirnos cuál es la versión en valenciano?


Evidentemente ninguna está en lengua valenciana, son dos versiones idénticas en catalán...en lengua valenciana sería así...Delante de este agravio por parte de Cs, y como entidad defensora y promotora del valenciano, desde CCV nos ofrecemos para, totalmente gratis y desinteresadamente, corregir la web de Cs al valenciano en la mayor rapidez y brevedad, en la finalidad de que la formación naranja esté a la altura de una sociedad, la valenciana, que de forma majoritaria (65% según la última encuesta del CIS) rechaza las cantinelas de unidad de las lenguas y tiene desde hace siglos una consciencia idiomática propia, y, a la hora que se respete la historia, la tradición léxica, literaria, y la labor normativizadora de la Real Academia de Cultura Valenciana, entidad normativa del valenciano desde su creación en 1915.

Esperamos, por tanto, una respuesta en breve, abierta y positiva por parte de Cs a nuestro sincero y desinteresado ofrecimiento.

Twitter : @CCivico_val
Círculo Cívico Valenciano

0 comentarios:

 
Back to top!