Searching...
martes, 7 de abril de 2015

El PPCV diu que estudia denunciar les trobades que els seus propis alcaldes permeten i promouen / El PPCV dice que estudia denunciar los encuentros que sus alcaldes también permiten y promueven


La “trobada” d'Agullent podria acabar en mans de la Fiscalia de Menors si el PPCV tinguera el valor del qual carix.Segons el Partit Popular, està ultimant l'escrit que presentarà davant el Ministeri Públic per lo que considera "utilisació de menors per a burlar-se i atacar a polítics del seu partit i de UPyD, el qual encara no s'ha pronunciat, ni com a partit ni Toni Cantó com a particular que CCV sàpia, per mig dels ya més que famosos cartells de les pintades.

Escola Valenciana, es va disculpar pels fets davant les persones agraviades, mentres l'alcalde d'Agullent, militant de Compromís s'ha llevat la pols de damunt explicant que "la responsabilitat de lo ocorregut allí és dels organisadors d'Escola Valenciana, puix l'actuació de l'ajuntament solament és la de cedir els locals i espais municipals" en saber que el PP també podria presentar denúncia contra ell per permetre estos fets, presuntament delictius.


Enrique Cerdà, representant del PP en Agullent, serà l'encarregat de presentar la denúncia en nom del partit davant el fiscal, si este no actua abans d'ofici. Pero n'hi ha un pero, i és que el PPCV podria parar la denúncia si els menors poden ser requerits a declarar. Els populars aleguen que no volen fer passar per eixa tragallada als chiquets i que podrien arbitrar-se atres maneres d'obrir una investigació.

Mentres el PP ara vol retirar-se pel be dels chiquets, Escola Valenciana seguirà amprant als mateixos per a fomentar en ells l'odi a Valéncia i tot lo valencià.

Círcul Cívic Valencià torna a dir que estem cansats de denunciar davant el PPCV estos i atres fets d'Escola Valenciana i que la resposta del partit que nos governa i per tant, que nos representa, sempre ha segut el silenci més absolut.

Els queda molt poc per a demostrar si de veres estan a favor dels chiquets i del NO adoctrinament i ho tenen en les seues mans, paren les “trobades” de les localitats governades pel seu partit, ¡paren-les! Si les paren totes millor, pero si solament pararen eixes 9 en les quals el seu partit promocionarà i cedirà locals i espais públics per a la celebració de les mateixes, demostrarien que els queda una miqueta de dignitat.

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià


La “trobada” de Agullent podría acabar en manos de la Fiscalía de Menores -si el PPCV tuviera el valor del que carece- según el Partido Popular está ultimando el escrito que presentará ante el Ministerio Público por lo que considera "utilización de menores para burlarse y atacar a políticos de su partido y de UPyD, el cual aún no se ha pronunciado ni como partido ni Toni Cantó como particular que CCV sepa, por medio de los ya más que famosos carteles de las pintadas.

Escola Valenciana, se disculpó por los hechos ante las personas agraviadas, mientras el alcalde de Agullent que pertenece a Compromís se ha quitado el polvo de encima explicando que "la responsabilidad de lo ocurrido allí es de los organizadores de Escola Valenciana, pues la actuación del ayuntamiento sólo es la de ceder los locales i espacios municipales" al saber que el PP también podría presentar denuncia contra él por permitir estos hechos, presuntamente delictivos.


Enrique Cerdà, representante del PP en Agullent será el encargado de presentar la denuncia en nombre del partido ante el fiscal, si éste no actúa antes de oficio. Pero hay un pero y es que el PPCV podría parar la denuncia si los menores pueden ser requeridos a declarar. Los populares alegan que no quieren hacer pasar por ese trance a los niños y que podrían arbitrarse otras maneras de abrir una investigación.

Mientras el PP ahora quiere retirarse por el bien de los niños, Escuela Valenciana seguirá empleando a los mismos para fomentar en ellos el odio a Valencia y todo lo valenciano.

Círculo Cívico Valenciano, aún con el peligro de repetirse vuelve a decir que estamos cansados de denunciar ante el PPCV estos y otros hechos de Escola Valenciana y que la respuesta del partido que nos gobierna y por tanto, que nos representa, siempre ha sido el silencio más absoluto.

Les queda muy poco para demostrar si de verdad están a favor de los niños y el NO adoctrinamiento y lo tienen en sus manos, paren las “trobades” de las localidades gobernadas por su partido, ¡deténganlas! Si las paran todas mejor, pero si solo pararan esas 9 en las que su partido promocionará y cederá locales y espacios públicos para la celebración de las mismas, demostrarían que les queda un poco de dignidad.

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!