Searching...
sábado, 18 de abril de 2015

L'allumenada @CarolinaPunset diu que les nostres senyes nos dividixen en bons i roïns valencians / La iluminada @CarolinaPunset dice hay dos tipos de valencianos: los buenos y los malos

Ciutadans anà adquirint resultats pel talant conciliador en la seua forma d'actuar davant el conflicte sobre l'independència catalana; donava l'impressió que aplegava aire fresc en Albert Rivera i les seues bones intencions de no separar Espanya. Pero de colp i  repent, apareix el llop baix la pell de corder –com casi sempre per desgràcia- i aplega en les desbaratades i absurdes propostes per a la Comunitat Valenciana, les quals cada dia nos fan sospitar més de la deriva d'este partit: “els països catalans”, això sí, dins d'Espanya que aixina queda molt més democràtic.

Els valencians nos mereixem vore el AVE finalisat, no volem una pujada del IVA injusta i desproporcionada, i per supost venint de Carolina Punset no creem que les seues intencions siguen bones quan propon també reduir els municipis, fent-se la moderna en allò de que els països veïns tenen manco municipis. El mapa concret diu no saber cóm fer-lo encara pero nosatres pensem que no s'atrevix a dir-ho ans de les eleccions. Sra. Punset, els països veïns també tenen molts manco polítics, manco corrupció, millor educació i sanitat gratuïta i per supost no estan en plena guerra de separatismes. No és vosté gens ni miqueta sensible en les penes que estem passant els ciutadans, sincerament sembla viure en un món molt distint al real.

I per si no nos recorda, li demanàrem educadament que no es ficara en els valencians, el poble valencià podrà tindre les seues diferències pero si els polítics no les avivaren a cada oportunitat que tenen, potser que fins i tot les solucionàrem. Tots els polítics han fet lo possible i lo impossible per seguir dividint al nostre poble –sobretot de la seua comunitat natal en combregar en els d'esta comunitat-. Polítics interessats i maliciosos com vosté que ademés desprecien a l'electorat dia darrere dia. Els roïns són vostés, i els bons, els ciutadans que intentem viure una vida lo més tranquila possible i aplegar a les darreries de més.

Si al meu veí li agraden els bous i a mi no, això no convertix a cap dels dos en el roïn i el bo, simplement u va als bous, l'atre a missa, l'atre a un concert de la banda de música…a uns nos agrada la pólvora i a uns atres no, i al final, cadaú va a on li dona la gana mentres no atente cap als drets dels demés. ¿Es pot saber en quin criteri es basa per a afirmar que les nostres senyes nos dividixen en bons i roïns?

Vosté ha degut perdre el poc tacte que li quedava, pero gràcies Sra. Punset, gràcies per demostrar-li a la gent que no està vosté capacitada per a resoldre els problemes dels valencians, alacantins i castellonencs.

¡Faça-nos un favor i vaja-se'n en eixe taxi
en el qual nos volia ficar als valencians!

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic ValenciàCiudadanos fue adquiriendo resultados por el talante conciliador en su forma de actuar en el conflicto sobre la independencia catalana, parecía que llegaba aire fresco con Albert Rivera y sus buenas intenciones de no separar a España. Pero de repente, aparece el lobo bajo la piel de cordero –como casi siempre por desgracia- y llega con las disparatadas y absurdas propuestas para la Comunidad Valenciana, las cuales cada día nos hacen sospechar más de la deriva de este partido: “los países catalanes”, eso sí, dentro de España que así parece que queda más democrático.

Los valencianos merecemos que se termine el AVE, no queremos una subida del IVA injusta y desmedida, y por supuesto viniendo de Carolina Punset no creemos que sus intenciones sean buenas cuando propone también reducir los municipios, haciéndose la moderna con aquello de que los países vecinos tienen menos municipios –el mapa concreto dice no saber cómo hacerlo- nosotros pensamos que no se atreve a decirlo antes de las elecciones. Sra. Punset, los países vecinos también tienen muchos menos políticos, menos corrupción, educación y sanidad gratuita y por supuesto no están en plena guerra de separatismos. No es usted nada sensible con los tiempos que estamos pasando los ciudadanos, sinceramente parece vivir en un mundo muy distinto al real.

Y por si no nos recuerda le pedimos educadamente que no se metiera con los valencianos, el pueblo valenciano podrá tener sus diferencias pero si los políticos no las avivaran a cada oportunidad que tienen, puede ser que hasta las solucionáramos. Todos los políticos han hecho lo posible y lo imposible por seguir dividiendo  a nuestro pueblo –sobre todo de su comunidad natal en comunión con los de esta comunidad. Políticos interesados y maliciosos como usted que además desprecian al electorado día tras día. Los malos son ustedes, y los buenos, los ciudadanos que intentamos vivir una vida lo más tranquila posible y llegar a final de mes.

Si a mi vecino le gustan los toros y a mí no, eso no convierte a ninguno de los dos en el malo y el bueno, simplemente uno va a los toros, el otro a misa, el otro a un concierto de la banda de música…a unos les gusta la pólvora y a otros no,  y cada cual al final va a donde le da la gana mientras no atente hacia los derechos de los demás. ¿Se puede saber en qué criterio se basa para afirmar que nuestras señas nos dividen en buenos y malos?

Usted ha debido perder el poco tacto que le quedaba, pero gracias Sra. Punset, gracias por demostrarle a la gente que no está usted capacitada para resolver los problemas de los alicantinos, castellonenses y valencianos

¡Háganos un favor y váyase en ese taxi
en el cual nos quería meter a los valencianos!


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!