Searching...
miércoles, 1 de abril de 2015

La "sensibilitat" del rectorat de l'Universitat de Valéncia / La "sensibilidad" del rectorado de la Universidad de Valencia

El "sensible" rectorat de l'Universitat de Valéncia deixà amagat un mural encarregat per la mateixa universitat i que costà 30 millons de pessetes (50.000 euros) ara fa 15 anys, en el pretext que eixe mural podia ferir la sensibilitat dels pancatalanistes, perque portava real senyeres valencianes.

Al mateix temps, el mateix rectorat, en eixa sensibilitat tan exquisita per als catalanistes, podem vore com en els diners de tots els valencians patrocina tot tipo d'aquelarre/concert/calçotada pro "països catalans", pro independentisme i directament patrocina a partits politics d'este tall com la CUP.

¿A ón queda llavors la sensibilitat del rectorat de l'Universitat de Valéncia?¿No serà que protegixen el seu propi sentiment?

Cada u en la seua bojaca que recolze lo que més li agrade, pero en els diners de tots els valencians no pot, un grup de seqüestradors, fer lo que els vinga en gana.

Exigim a les autoritats competents que prenguen les mides necessàries i acaben en la politisació i seqüestre que patix l'Universitat de Valéncia en particular i totes les universitats i tota l'educació en general. Un alcalde no se pot gastar els diners del poble en coses particulars; el rectorat no pot gastar-se els diners dels valencians en el seu anel catalaniste de separatisme i sometiment del Regne de Valéncia als interessos de la burguesia catalana.
El "sensible" rectorado de la Universidad de Valencia dejó escondido un mural encargado por la misma universidad y que costó 30 millones de pesetas (50.000 euros) hace 15 años, con el pretexto de que ese mural podía herir la sensibilidad de los pancatalanistas, porque llevaba la Real Señera Valenciana.

Al mismo tiempo, el mismo rectorado, con esa sensibilidad tan exquisita para los catalanistas, podemos ver como con el dinero de todos los valencianos patrocina todo tipo de aquelarre / concierto / calçotada pro "países catalanes", pro independentismo y directamente patrocina a partidos políticos de este corte como la CUP.

¿Dónde queda entonces la sensibilidad del rectorado de la Universidad de Valencia? ¿No será que protegen su propio sentimiento?

Cada uno con su bolsillo que apoye lo que más le guste, pero con el dinero de todos los valencianos no puede, un grupo de secuestradores, hacer lo que les venga en gana.

Exigimos a las autoridades competentes que tomen las medidas necesarias y terminen con la politización y secuestro que sufre la Universidad de Valencia en particular y todas las universidades y toda la educación en general. Un alcalde no se puede gastar el dinero del pueblo en cosas particulares; el rectorado no puede gastarse el dinero de los valencianos en su anhelo catalanista de separatismo y sometimiento del Reino de Valencia a los intereses de la burguesía catalana.

0 comentarios:

 
Back to top!