Searching...
domingo, 5 de abril de 2015

El Síndic d'Agravis tramita la queixa de CCV per la Crida de Benidorm 2015 / El Síndico de Agravios tramita la queja de CCV por la “Cridà” de Benidorm 2015

Hui tenim una molt bona notícia, de la qual nos podem sentir orgullosos nosatros i tot el valencianisme. El Síndic d'Agravis ha admés a tràmit la carta de queixa presentada per CCV respecte a l'Acte de la Crida de les Falles en Benidorm de 2015.

El passat més de març denunciàrem públicament que en l'acte de la Crida de les Falles de Benidorm, apareixien penjades banderes alienes a la nostra terra i contràries al nostre Estatut.

Als pocs dies vàrem decidir que, a part de fer-ho públic, devíem pegar un pas més i enviar cartes de queixa per l'agravi patit tant a l'ajuntament com a la Junta Local Fallera de Benidorm, localitat a on varen ocórrer els fets...

En CCV sabem que no és gens fàcil que als valencianistes se nos tinga en conte, pero tot açò pot canviar a base de treball, constància i per damunt de tot, sabent que la raó està de la nostra part. 

No hem guanyat res encara, pero a l'hora hem guanyat molt, puix el Síndic d'Agravis nos ha admés a tràmit la queixa solicitant l’informe dels fets a l'administració corresponent segons l'artícul 18.1 de la llei 11/1998, 26 de decembre , del Síndic d'Agravis. 

Ací els deixem la carta rebuda pel Síndic d'Agravis: 


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià


Hoy tenemos una muy buena noticia, de la que nos podemos sentir orgullosos nosotros y todo el valencianismo. El Síndico de Agravios ha admitido a trámite la carta de queja presentada por CCV respecto al Acto de la “Crida” de las Fallas en Benidorm de 2015.

El pasado mes de marzo denunciábamos públicamente que en el acto de la "Crida" de las Fallas de Benidorm, aparecian colgadas banderas extrañas a nuestra tierra y contrarias a nuestro Estatuto.

A los pocos días decidimos que aparte de hacerlo público debíamos  dar un paso más y enviar cartas de queja por el agravio sufrido tanto al ayuntamiento como a la Junta Local Fallera de Benidorm, localidad donde ocurrieron los hechos...

En CCV sabemos que no es nada fácil que a los valencianistas se nos tenga en cuenta, pero todo esto puede cambiar a base de trabajo, constancia y por encima de todo, el saber que la razón está de nuestra parte.

No hemos ganado nada todavía pero hemos ganado mucho, pues el Síndico de Agravios nos ha admitido a trámite la queja solicitando el informe de los hechos a la administración correspondiente según el artículo 18.1 de la ley 11/1998, 26 de diciembre, del Síndico de Agravios.

Aquí les dejamos la carta recibida por el Síndico de Agravios:


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone
Círculo Cívico Valenciano

0 comentarios:

 
Back to top!