Searching...
jueves, 26 de marzo de 2015

Conveni de Colaboració entre CCV, Junts front a l'AVL, PLV i Curva Nord MA Kempes (.val) @NewsFM_VLC

 Círcul Cívic Valencià Junts front a la AVL PLV - Plataforma Valencianista

 CN10 - Curva Nord Mario Alberto Kempes

Els anys passen, pero diu el dit que no s’han de desaprofitar les oportunitats, per chicotetes que siguen, ademés de simbòliques en els seus fruits. El valencianisme va vore, en 2011, un somi fet realitat, puix el fet de que les dos penyes d’animació del Valéncia CF, Ultra Yomus 1983 i Gol Gran 1994 deixaren a una banda les seues diferències i s’uniren baix una única força per a poder crear una gran grada d’animació que fòra l’enveja de les demés aficions d’Espanya, ya nos féu sentir molt orgullosos de la criatura que havia naixcut. 

Eixe grup arreplegà el nom del grup d’animació de l’Ínter de Milà, a proposta de Yomus, Curva Nord, i a proposta de Gol Gran se li va afegir el nom del jugador més important que ha chafat Mestalla en els seus més de 90 anys d’història, Mario Alberto Kempes el Matador. Es creà aixina la gran penya d’animació de la que hui podem fruir tots els encontres en Mestalla, en especial dels seus sentits càntics i les seues vistoses pancartes, des d’un sentit apolític i obert, totalment contrari a la violència. Eixa grada ha conseguit una fita que fa anys pareixia impossible: alçar a tot l’Estadi de Mestalla cantant i corejant els seus càntics.

Quatre anys més tart, el valencianisme cultural rep una millor noticia, puix les entitats culturals del present acort, Círcul Cívic Valencià, Junts Front a l’AVL i Plataforma Valencianista decidixen posar-se mans a l’obra i establir relacions en la citada penya, en pro de conseguir revalencianisar l’institució més important, en número de socis, de tot lo Regne de Valéncia. Aixina és que, a finals de giner de 2015, les quatre entitats acorden celebrar un conveni de colaboració, en la vista posada a la celebració del centenari del VCF, en l’intenció d’introduir en la massa social del club la llengua valenciana, d’acort en la codificació feta per la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

Els nostres anhels de valenciania i ganes d’iniciar un camí junts, fan possible lo que hui celebrem, aixina que les entitats Círcul Cívic Valencià, Junts Front a l’AVL, Plataforma Valencianista i Curva Nord Mario Alberto Kempes, desijant establir la concòrdia, l’amistat i uns fins i uns objectius comuns entre les nostres entitats,

                                                              CONVENIM

1- Que el respecte i l’igualtat de tracte entre les entitats subscriptores d’este conveni siga la norma general en les relacions entre les mateixes.
2- Que Círcul Cívic Valencià, Plataforma Valencianista i Junts Front a l’AVL posen en funcionament un servici d’assessorament llingüístic per a totes aquelles traduccions que la Curva Nord precise.
3- Donar màxima difusió als comunicats, tuits i demés elements de comunicació externa oficial de la CN10.
4- Que les traduccions a la llengua valenciana seguixquen la normativa de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.
5- Que, respectant el principi de la sana rivalitat entre les aficions dels equips valencians, considerem que totes estem unides baix la bandera de la Real Senyera, l’utilisació de la llengua valenciana i la pertenència a lo Regne de Valéncia.
6- Posar en marcha les campanyes necessàries, aixina com qualsevol atre tipo d’acció conjunta, per a instar al Valéncia C.F. a utilisar, respectar i pontenciar la llengua valenciana en els seus comunicats, pàgina web, contes en rets socials i botigues oficials.
7- Procurar que la normativa a usar per part del VCF per a tal fi siga la de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.
8-  Iniciar les campanyes i accions conjuntes necessàries per tal de conseguir que el futur estadi del Valéncia C.F., proyectat per a la temporada 2018/19, porte el nom d’Estadi del Regne de Valéncia.


En José Sanahuja, President de Círcul Cívic Valencià.En José Manuel Ricart Lumbreras, Secretari de Junts Front a l’AVL.En Alejandro Esteve Caballero, President de Plataforma Valencianista.En Fernando León, President de Curva Nord Mario Alberto Kempes.
Twitter: @CCivico_val

0 comentarios:

 
Back to top!