Searching...
miércoles, 4 de marzo de 2015

Les tres anguiles que broten del tarquim polític / Las tres anguilas que brotan del cieno político

Des de Dolça Catalunya nos arriba esta notícia que és necessària compartir 
Els valencians que odien la seua identitat proponen com eixemple a lo pijor del nacionalisme català.

La revista L'Espill fon fundada per Joan Fuster, falangiste valencià que passà a pancatalaniste. El seu objectiu convertir als valencians en nacionalistes catalans. Com podran comprovar en les pàgines d'esta revista, la qual està totalment finançada per la Generalitat Catalana.

Nos hem trobat en este eixemplar que nos parla de “les tres veus polítiques emergents” I no es referix a Pablo Iglesias, Albert Rivera o Pedro Sanchez no, les noves cares de la política que afecta als valencians segons la revista l'Espill – per cert, en Círcul Cívic Valencià no entenem perque ara ensenyen als chiquets a dir mirall a l'espill- els models a seguir són David Fernández Ramos, de les catabasunes CUP, Ada Colau Ballano, de la nacionalista llibertaria “Guanyem” i Mònica Oltra Jarque de la coalició pancatalanista “Compromís”

Ni els propis catalans donen crèdit a lo que lligen; una revista finançada per la Generalitat per a difondre el nacionalisme català entre els valencians posa com a “les veus emergents” de referència a lo més cebollut del nacionalisme. I els mateixos catalans pregunten: “¿Algun valencià normal llig l'Espill? 

Per cert, no és perguen la reflexió que en la foto apareix del filòlec pancatalaniste valencià, Rafael Ninyoles “El nacionalisme espanyols s'ha radicalisat” ¡No!, no parla del separatisme català, del procés, de la ANC, de la insubordinació de la Generalitat del 9-N, dels grups del 11-S i 15-M, del màstils en cubana que alçen els ajuntaments subvencionats de Catalunya, o de la propaganda secessionista de TV3...Lo que s'ha radicalisat es el “nacionalisme espanyol” ¿En sério passa açò en Valéncia? ¡Alucinant che!

Estos són els ideòlecs valencians que volen convertir als seus veïns en nacionalistes catalans. En Dolça Catalunya encara preferim als valencians de sempre, els de “oferir noves glòries a Espanya”

Amics catalans per desgracia en Valéncia passa açò i més, si voleu alucinar més només teniu que demanar-nos informació, gustosament des de Círcul Cívic Valéncia vos mantindrem informats de tot lo que la vostra Generalitat finança ací per a l’adoctrinament i l’odi a Espanya. Desde Dulce Cataluña nos llega esta noticia que es necesaria compartir
Los valencianos que odian su identidad proponen como ejemplo a lo peor del nacionalismo catalán.

La revista El Espejo fue fundada por Joan Fuster, falangista valenciano que pasó a pancatalanista. Su objetivo era y es, convertir a los valencianos en nacionalistas catalanes. Como podrán comprobar en las páginas de esta revista, está totalmente financiada por la Generalitat Catalana.

Nos hemos encontrado con este ejemplar que nos habla de "las tres voces políticas emergentes" Y no se refiere a Pablo Iglesias, Albert Rivera o Pedro Sánchez no, las nuevas caras de la política que afecta a los valencianos según la revista del Espejo - por cierto, en Círculo Cívico Valenciano no entendemos porque ahora enseñan a los niños a decir “mirall” al espejo- los modelos a seguir son David Fernández Ramos, de las catabasunas CUP, Ada Colau Ballano, de la nacionalista libertaria "Ganamos" y Mónica Oltra Jarque de la coalición pancatalanista "Compromiso"

Ni los propios catalanes dan crédito a lo que leen; una revista financiada por la Generalitat para difundir el nacionalismo catalán entre los valencianos pone como "las voces emergentes" de referencia a lo más cebolludo del nacionalismo. Y los mismos catalanes preguntan: "¿Algún valenciano normal lee el Espejo?"

Por cierto, no se pierdan la reflexión que en la foto aparece del filólogo pancatalanista valenciano, Rafael Ninyoles "El nacionalismo español se ha radicalizado" ¡No !, no habla del separatismo catalán, del proceso, de la ANC, de la insubordinación de la Generalidad del 9-N, los encuentros del 11-S, de los mástiles con cubana que alzan los ayuntamientos subvencionados de Cataluña, o de la propaganda secesionista de TV3 ... lo que se ha radicalizado es el "nacionalismo español" ¿En serio pasa esto en Valencia? ¡Alucinante che!

Estos son los ideólogos valencianos que quieren convertir a sus vecinos en nacionalistas catalanes. En Dolça Cataluña aun preferimos los valencianos de siempre, los de "ofrecer nuevas glorias a España"


Amigos catalanes por desgracia en Valencia pasa esto y más, si queréis alucinar más sólo tenéis que pedirnos información, gustosamente desde Círculo Cívico Valenciano os mantendremos informados de todo lo que vuestra Generalitat financia aquí para el adoctrinamiento y el odio a España.
0 comentarios:

 
Back to top!