Searching...
sábado, 7 de marzo de 2015

Homenage a Anfós Ramón en Lo Rat Penat / Homenaje a Anfós Ramón en Lo Rat Penat

En Anfós Ramón
En Anfós Ramón
Círcul Cívic Valencià, a part del calendari a on podeu mirar tots els actes programats per Lo Rat Penat, la RACV, associacions, entitats...havíem de fer-nos resò de l’homenage a tan ilustre poeta valencià. I els convidem de la mà de Lo Rat Penat a fruir en companyia de la família del poeta d'este mereixcut homenage. 

Ya els havia de caure la cara de vergonya a les autoritats valencianes per no fer elles també o conjuntament un acte d'homenage a este gran home valencià. Pero, en fi, este govern ya no nos sorprén i no volem embrutar la notícia de l'homenage en nomenar a la venuda i covart classe política valenciana. 

Anfós Ramón i Garcia, Russafa, Valéncia 28 de març de 1924- Valéncia 17 de juny de 2014) fon un poeta i escritor valencià en llengua valenciana.

La seua formació lliterària l'adquirix a nivell de poble, sense més títuls, donant-li més valor a la seua condició d'autodidacta. Poeta vocacional que comença a fer versos des de molt jove i utilisa en casi tota la seua obra la llengua valenciana. Va guanyar les Flors Naturals de Montanejos, Chest, Enguera i Alboraig. La seua primera Flor Natural la va obtindre en Algemesí, en 1957. En 1958 obtindria les de Meliana, Vilanova de Castelló i Puçol, donant-se la circumstància que en esta última població també li entregaren la Viola i l'Englantina. 

En 1959 conseguiria la seua primera Flor Natural de Valéncia ademés de les de Castelló, Manises...i moltes més. 

Va formar part de la redacció del desaparegut diari "Al dia", en la seua primera época, dedicat exclusivament a l'informació econòmica i que dirigia En Marti Dominguez, tenint com antecedent el semanari "Valéncia-fruits". 

Fon director de "La Noche Eucarística", vicepresident de "Lo Rat Penat" i president de la Secció de Jocs Florals , durant onze anys.

Se li concedí el títul de "Caballer de la Poesia", per l'Associació “Amigos de la Poesia” de Valéncia 
El 13 de decembre de 2002 rebé el Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana, tercera edició, otorgat per l'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana.
Va ser vicepresident de Coalició Valenciana.
És posseïdor del Premi Llealtat del Grup d'Acció Valencianista des de l'any 2008. 

L'importància de la seua activitat lliterària l'ha dut a figurar en la "Gran Enciclopèdia de la Regió Valenciana", aixina com en la "Antology of Valencian Poetry", editada en bilingüe (anglés i valencià), en 1970, per la "Stephen F. Austin University” 

En el llibre de Sanchis Guarner sobre la Renaixença en el Regne de Valéncia, figura classificat en el grup dels “angoixats”, de la generació neó-realista i autor de bon número de llibres, molts d'ells premiats dis de l'àmbit lliterari valencià.

 Lo Rat PenatActe d'homenage en recort del poeta ANFÓS RAMON I GARCIA (1924-2014) en el seu nomenament com a PROHOM. L'acte es celebrarà el pròxim dia 9 de març de 2015, dilluns, a les 19.30 h. en el Saló Constantí. Llombart de Lo Rat Penat, C/ Trinquet de Cavallers, 9 de Valéncia.PROGRAMA

I PART
- Paraules del President de Lo Rat Penat, Enric Esteve i Mollà.
- Llectura de l'Acta en el nomenament de Prohom al poeta Anfós Ramon i Garcia.
- Els fills i família de l'homenajat farà entrega a Lo Rat Penat del retrat d'Anfós Ramon realisat pel pintor J.A. Espinar per a la Galeria de Prohoms de la Societat d'Amadors de les Glòries Valencianes.

II PART
- Llectura de poemes a càrrec de Remigi Pons i Tudela.
- Actuació del Cor Popular de Lo Rat Penat (Presidenta: Rosa Bartual; Director: Jesús Madrid)
- Actuació del cantautor Vicent Savall. 


Twitter : @CCivico_val
Círculo Cívico Valenciano


Don Anfós Ramón
Don Anfós Ramón
Círculo Cívico Valenciano, a parte del calendario en el que se pueden enterar de todos los actos programados por Lo Rat Penat, la RACV, asociaciones, entidades... teníamos que hacernos eco del homenaje a tan ilustre poeta valenciano. Y los invitamos de la mano de Lo Rat Penat  a disfrutar en compañía de la familia del poeta de este merecido homenaje.

Ya les tenía que caer la cara de vergüenza a las autoridades valencianas para no hacer ellas también o conjuntamente un acto de homenaje a este gran hombre valenciano. Pero, en fin, este gobierno ya no nos sorprende y no queremos ensuciar la noticia del homenaje al nombrar a la vendida y cobarde clase política valenciana.

Anfós Ramón García, Ruzafa, Valencia 28 de marzo de 1924- Valencia 17 de junio de 2014) fue un poeta y escritor valenciano en lengua valenciana.

Su formación literaria la adquiere a nivel de pueblo, sin más títulos, dándole más valor a su condición de autodidacta. Poeta vocacional que empieza a hacer versos desde muy joven y usa en casi toda su obra la lengua valenciana. Ganó las Flores Naturales de Montanejos, Chest, Enguera y Alborache. Su primera Flor Natural la obtuvo en Algemesí, en 1957. 1958 obtendría las de Meliana, Villanueva de Castellón y Puçol, dándose la circunstancia de que en esta última población también le entregaron la Viola y la Englantina.

En 1959 conseguiría su primera Flor Natural de Valencia además de las de Castellón, Manises... y muchas más.

Formó parte de la redacción del desaparecido diario "Al día", en su primera época, dedicado exclusivamente a la información económica y que dirigía D.  Marti Dominguez, teniendo como antecedente el semanario "Valencia-frutos".

Fue director de "La Noche Eucarística", vicepresidente de "Lo Rat Penat" y presidente de la Sección de Juegos Florales, durante once años.

Se le concedió el título de "Caballero de la Poesía", por la Asociación "Amigos de la Poesía" de Valencia

El 13 de diciembre de 2002 recibió el Premio Nacional de Literatura en Lengua Valenciana, tercera edición, otorgado por la Asociación de Escritores en Lengua Valenciana.
Fue vicepresidente de Coalición Valenciana.
Es poseedor del Premio Lealtad del Grupo de Acción Valencianista desde el año 2008.

La importancia de su actividad literaria la ha llevado a figurar en la "Gran Enciclopedia de la Región Valenciana", así como en la "Antology of Valencian Poetry", editada en bilingüe (inglés y valenciano), en 1970, por la "Stephen F. Austin University"

En el libro de Sanchis Guarner sobre la Renaixença en el Reino de Valencia, figura clasificado en el grupo de los "angustiados", de la generación neo-realista y autor de buen número de libros, muchos de ellos premiados dentro del ámbito literario valenciano.

 Lo Rat PenatActo de homenaje en recuerdo del poeta Anfos Ramon i Garcia (1924-2014) en su nombramiento como prohombre. El acto se celebrará el próximo día 9 de marzo de 2015, lunes, a las 19.30 h. en el Salón Constantino. Llombart de Lo Rat Penat, C / Trinquete de Caballeros, 9 de Valencia.PROGRAMA

I PARTE
- Palabras del Presidente de Lo Rat Penat, Enric Esteve y Mollà.
- Lectura del Acta con el nombramiento de Prohom al poeta Anfós Ramón Garcia.
- Los hijos y familia del homenajeado harán entrega a Lo Rat Penat del retrato de Anfós Ramón realizado por el pintor J.A. Espinar para la Galería de Prohoms de la Sociedad de Amadores de las Glorias Valencianas.

II PARTE
- Lectura de poemas a cargo de Remigio Pons y Tudela.
- Actuación del Coro Popular de Lo Rat Penat (Presidenta: Rosa Bartual; Director: Jesús Madrid)
- Actuación del cantautor Vicente Savall.

0 comentarios:

 
Back to top!