Searching...
martes, 31 de marzo de 2015

El PSPV d'Alcoy es gasta els diners dels alcoyans subvencionant actes de l'Institut d'Estudis Catalans / El PSPV de Alcoy se gasta el dinero de los alcoyanos subvencionando actos del Instituto de Estudios Catalanes


Aixina ha segut la presentació del IEC per a promoure “un debat sobre la comunicació i la política llingüística en l'àmbit català” encara que els organisadors -com fan sempre- substituïxen àmbit català per “el nostre àmbit llingüístic” 

¿Per qué si tenen tan clar que els valencians recolzaríem eixe àmbit llingüístic català, sempre van disfrassats i mai diuen les coses clares? La AVL, el PSPV i la UPV són els organisadors d'este acte que durarà tota la fi de semana del 27 al 29 de març en colaboració en el IEC, centre que promou la llengua i la cultura catalana, i que conta en filials en Alacant, en el recolzament del govern socialiste d'Alcoy.

Entre els organisadors també podem trobar al Centre Ovidi Montllor d'Alcoy (dins de l'òrbita de la ACPV), la Coordinadora de l'Alcoyà, el Comptat pel Valencià i les quatre universitats públiques del territori valencià; la d'Alacant, la de Valéncia, la Miguel Hernández d'Elig i la Jaume I de Castelló. Ademés de contar en l'intervenció de representants del Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona i de l'universitat Pompeu Fabra. En este acte es pretenen abordar les propostes i compromisos sobre política llingüística en els programes dels partits polítics valencians per a estes pròximes eleccions.

La AVL exigix que es respecte la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia quan parlen de la llei de senyes pero ¿quin respecte han tingut ells tots estos anys des de que la varen fundar i blindar, als valencians i al valencià?

Círcul Cívic Valencià denuncia i exigix responsabilitats al PSPV per recolzar este acte en Alcoy, i el de la “festa de la llengua” en Vilarreal el dumenge que res tenen que vore en la cultura i en la llengua dels valencians

Els valencians no volem ni un acte més d'extermini al valencià pagat pels polítics socialistes i per la AVL, és dir, per tots els valencians. Exigim que a la AVL se li retire d'immediat la sagnant subvenció de vora 3 millons d'euros que té assignada per ad este 2015 i en la qual s'encarrega de destruir la llengua dels valencians.

Twitter : @CCivico_val
 Círcul Cívic Valencià


Así ha sido la presentación del IEC para promover "un debate sobre la comunicación y la política lingüística en el ámbito catalán" aunque los organizadores -como hacen siempre- sustituyen ámbito catalán por "nuestro ámbito lingüístico"

¿Por qué si tienen tan claro que los valencianos apoyaríamos ese ámbito lingüístico catalán, siempre van disfrazados y nunca dicen las cosas claras? La AVL, el PSPV y la UPV son los organizadores de este acto que durará toda el fin de semana del 27 al 29 de marzo en colaboración en el IEC, centro que promueve la lengua y la cultura catalana, y que cuenta en filiales en Alicante, con el apoyo del gobierno socialista de Alcoy.

Entre los organizadores también podemos encontrar en el Centro Ovidi Montllor de Alcoy (dentro de la órbita de la ACPV), la Coordinadora del Alcoy, el Comptat por el Valenciano y las cuatro universidades públicas del territorio valenciano; la de Alicante, la de Valencia, la Miguel Hernández de Elche y la Jaume I de Castelló. Además de contar con la intervención de representantes del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y de la universidad Pompeu Fabra. En este acto se pretenden abordar las propuestas y compromisos sobre política lingüística en los programas de los partidos políticos valencianos para estas próximas elecciones.

La AVL exige que se respete la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía cuando hablan de la ley de señas pero ¿qué respeto han tenido ellos todos estos años desde que la fundaron y blindaron, a los valencianos y al valenciano?

Círculo Cívico Valenciano denuncia y exige responsabilidades al PSPV por apoyar este acto en Alcoy, y el de la "fiesta de la lengua" en Villarreal el domingo que nada tienen que ver con la cultura y con la lengua de los valencianos

Los valencianos no queremos ni un acto más de exterminio al valenciano pagado por los políticos socialistas y por la AVL, es decir, por todos los valencianos. Exigimos que a la AVL se le retire de inmediato la sangrienta subvención de casi 3 millones de euros que tiene asignada para a este 2015 y con la que se encarga de destruir la lengua de los valencianos.

Twitter : @CCivico_val


 Círcul Cívic Valencià0 comentarios:

 
Back to top!