Searching...
domingo, 1 de marzo de 2015

Rus demana ser Faller d'Honor baix coacció / Rus pide ser Fallero de Honor bajo coacción

Rus demana ser faller d'honor i una salutació a canvi de 180 euros per comissió 

Falles Valéncia 2015
Falles Valéncia 2015
La corporació otorga 180 euros de subvenció i el president de la Diputació solicita ser nomenat faller d'honor i un a salutació junt al seu nomenament.

Les comissions que vullguen poder optar a les subvencions que concedix la Diputació de Valéncia hauran de complir un requisit: nomenar faller d'honor al president de la Corporació, Alfonso Rus. La Diputació habilità un presupost de 100.000 euros en concepte d'ajudes per a diferents activitats de les falles, en un tope màxim de 180 euros per comissió.

Que les falles hagen d'acreditar la seua inscripció en la Junta Fallera Municipal i presentar les factures que acrediten que poder optar a esta ajuda, ho veem normal. Pero lo de Rus no sabem si és falta d'autoestima o afany de protagonisme, ací poden vore les bases

En Círcul Cívic Valencià n'hi ha dies que nos preguntem fins a ón pot arribar est home per eixir en els mijos i no sabem ya si riure o plorar, perque molt ètic no nos pareix.


Rus pide ser fallero de honor y un saludo a cambio de 180 euros por comisión

Fallas Valencia 2015
Fallas Valencia 2015
La corporación otorga 180 euros de subvención y el presidente de la Diputación solicita ser nombrado fallero de honor y un saludo junto al su nombramiento.

Las comisiones que quieran poder optar a las subvenciones que concede la Diputación de Valencia deberán cumplir un requisito; nombrar fallero de honor al presidente de la Corporación, Alfonso Rus. La Diputación habilitó un presupuesto de 100.000 euros en concepto de ayudas para diferentes actividades de las fallas, en un tope máximo de 180 euros por comisión.

Que las fallas deban acreditar su inscripción en la Junta Fallera Municipal y presentar las facturas que acreditan que poder optar a esta ayuda, lo vemos normal. Pero lo de Rus no sabemos si es falta de autoestima o afán de protagonista, aquí pueden ver las bases

En Círculo Cívico Valenciano hay días que nos preguntamos hasta dónde puede llegar este hombre para salir en los medios y no sabemos ya si reír o llorar, porque muy ético no nos parece.

0 comentarios:

 
Back to top!