Searching...
viernes, 20 de marzo de 2015

Per a Morera les senyes valencianes són una cosa estúpida / Para Morera las señas valencianas son una cosa estúpida


Por, incompetència, corrupció, empobriment, malintencionats, perversos, estúpida, pànic, emporcar, innoble, rancis fantasmes identitaris, pèrfits, totalitaris, pretensiosos, sense trellat , tòpics puritans i ridículs, buida de sustància i trellat, carregada de les eternes ofrenes de noves glòries a Espanya, subsidiària, en caloret, borrachera de poder malbaratat, nos volen furtar lo nostre, enganyifa, sabem de que van..., la seua indolència i corrupció que quedara per a sempre en els llibres com la primera senya d'identitat valenciana...

Estes són les maneres i saber estar del candidat per Compromís per a governar en Valéncia que mostra en un artícul d'opinió -lo de candidat valencià li queda massa gran-  ¡qué tremole el poble valencià molt més de lo que nos pensàvem! Enric Morera -candidat per Compromís, antivalencianiste declarat com son partit, antiespanyol encara més reconegut, anti tot lo que no siga català, unitat de les llengües i dels “països catalans” s'ha quedat molt a gust desfogant-se aixina contra el PP,  partit al que nosatros com podem llegir en l'artícul “Les dos cares del PP”
http://www.circulocivico.org/2015/03/la-doble-cara-del-ppcv-alacant-castello.html no anem a defendre.

Una cosa és lo que opinem del PP i atra que Morera siga un maleducat en prensa de cara a tots els valencianistes, als qui el PPCV no nos representa. Morera en eixe artícul s'ha clavat en tot el poble valencià i ell ho sap, i segurament espera una resposta en calent, utilisant la mateixa educació i temple que ell ha tingut en els valencianistes. Puix no serà aixina Sr. Morera, li anem a respondre punt per punt per a que els valencians queden sabedors de qui és Enric Morera i Compromís, i per supost intentarem ser un poquet millor parlats que vosté.

Tots els adjectius que venen al principi d'este artícul són paraules de Morera, no són nostres.

Bo, segurament estem d'acort en la majoria d'eixos adjectius i no a soles per al PP, eixos adjectius -per desgràcia- poden definir perfectament a tots els partits polítics pero no li anem a permetre que insulte a una immensa part del poble valencià.

“Eternes ofrenes de noves glòries a Espanya”: per als valencianistes és una frase del nostre Himne Regional i punt, al defendre les senyes d'identitat valencianes no volem anar a ofrenar res a ningú, ni a Madrit ni a Barcelona, volem ser respectats con lo que som, valencians que vivim en Espanya.

“Nos volen furtar lo nostre”: nos fa fins i tot gràcia que vosté, que va d'amic dels de “Espanya nos roba” acuse al poble valencià de que defenem lo nostre, perque resulta que no és un crit per a posar la por en el cos de cap valencià, és un fet que nos volen furtar lo nostre i mire per a on no han de vindre de fòra a furtar-nos res perque ya està el seu partit per a regalar tot lo valencià als seus amos catalans.

“La seua indolència i corrupció quedarà per a sempre en els llibres com la primera senya d'identitat valenciana”: 
La primera senya d'identitat valenciana,  és la llengua valenciana, la que vosté i són partit corrompen i fan catalana. No faça lo mateix de lo que acusa als demés, ¿acàs vol clavar la por als més jóvens fent-los creure que a Valéncia a soles se la coneix per la corrupció del PP? Si les senyes d'identitat del restant d'Espanya, inclosa la seua amada i idolatrada Catalunya s'han de medir en corrupció que tanquen la paradeta i se'n vagen tots a casa hui mateix. Perque lo de Jordi Pujol supera tot lo imaginable en este país -nos referim a Espanya, clar-

“Nos hem quedat sense entitats financeres pròpies”: és veritat, Bancaixa ara és Bankia de Caixa Madrit i les Caixes s'han fusionat en Cajamar, entitat andalusa, ¿Per qué NO nos sorprén que les webs d'estes Caixes estiguen en castellà, català, català de la AVL i inglés? Banc de Valéncia és de la Caixa, la qual a soles porta castellà i català en la seua web i la CAM és de Banc Sabadell que dona opció de totes les llengües del territori espanyol, manco la valenciana. ¿En poder de qui estem Morera? ¿Segur que de Madrit?

“Som líders en dèficit per habitant, desocupació jovenil i abandonament escolar, en destrucció dels sectors industrials tradicionals i en gestió incompetent dels recursos públics”: ací tornem a denotar això de voler clavar la por en el cos als valencians. Del tema jovenil i escolar si parlem del brutal adoctrinament pancatalaniste que patixen els nostres chiquets és per a posar-nos a plorar de ràbia, dolor i llàstima. I eixe adoctrinament començà en el PSPV, continuà en el PP, i Deu nos pille confessats si entren vostés a governar.

“No han conseguit el corredor mediterràneu”: del transvasament de l'Ebre no et lligc queixar-te mentimemtres ací les terres patixen de set.

“El finançament per habitant és una ruïna, no tenim pes en les institucions de l’Estat, els nostres deutes històrics”: En Espanya a soles els terroristes i chantagistes han conseguit cobrar el tan codiciat deute històric, ¿Cóm anem a tindre pes, si a soles adoreu -uns i atres- els “països catalans” que són l'amenaça del trencament social i real d'Espanya? I no nos negue la major, perque la contrucció dels països foren paraules de la seua companyona de Compromíns Mònica Oltra.

“Si fins i tot el Ministeri de Foment s’ha compromés a pagar a la ciutat de Múrcia el soterrament de les vies ferroviàries que nos nega a València, ¿quin respecte nos té el govern de Madrit?”: el dia que t'escolte dir que Catalunya rep més que nosatros en tot, tornes i nos parles de Múrcia, a la que preferiu que és muiga de set ,al igual que Alacant, que donar aigua de l'Ebre. ¡Estalvia't de tirar la culpa a Aragó, no faces més el ridícu!

“Es posen com uns polits quan proclamen que defenen els interessos dels valencians pero callen com a rates d’aigüera a l’hora de plantar-se davant del govern de l’Estat i exigir el finançament que justament nos pertoca”: Ells callen davant del govern central, pero ¿quí serieu vosatros si el PP no haguera pactat en Pujol per a crear i blindar la AVL? ¡No serieu ningú i no podríeu parlar català ni escriure-lo! Perque tant ells com vosatros no esteu a les odens de Madrit, esteu baix les del anexionisme, imperialisme del “països catalans i el secessionisme català d'Espanya.

“Nos volen atemorisar en un fantasmal enemic que ve del nort per tal de dissimular”: no cal que ells nos atemorisen, perque efectivament l'enemic ve de dalt i lo que és encara pijor, l'enemic està en casa.

“Pero són ells els que fa anys que contractaren Julio Iglesias –tan valencià- per a ser embaixador del nostre país. I els qui decidiren que Canal 9 pagara barbaritats indecents a José Luis Moreno, Julián Lago, Lolita, Bárbara Rey, Carlos Dávila, Ecclestone i atres amics i coneguts a major glòria de dos presidents de la Generalitat que defenien tant, tant els interessos valencians que es feyen els pantalons en Madrit”: en este pàrraf el retrates molt be a tu mateixa Morera, fill quin odi a tot lo que no siga TV3, ¡Hauries de fer-t'ho mirar eh! ¿Si els pantalons algun polític se'ls fa en Barcelona està igual de mal?

“Eixe president tan grotescament altiu ha estat implorant “perlamordedéu” a Mariano Rajoy que el nomenara candidat a la Generalitat, una mostra manifesta del verdader poder del PP valencià. Res de res”: ¿Per qué per a fer-li burla a Fabra has de fer burla d'expressions valencianes? Per la mort de Deu és la forma correcta d'esta expressió tan valenciana i que no té res que vore en la religió.

“Al carrer de Gènova de Madrit no és ningú i ací impon la seua majoria parlamentària per a aprovar una llei grotesca i absurda on se sacralisen (donar caràcter sagrat a lo que no en tenia) els bous al carrer, el folclor o la memòria d’alguns noms ilustres pero es deixen fora l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Consell Valencià de Cultura” ¿Quí eres tu per a dir lo que és sagrat per als valencians i lo que no? Has caigut en l'erro de clavar-te en tots els valencians en conte de en Fabra, al que nos pareix que ben poc l'importen estes tradicions, perque és tan pancatalaniste com tu. Te queixes de que se deixa fòra a la AVL, a la qual tu i ton partit se'n passa per l'entrecama la seua normativa, pero mai vos heu queixat de que la RACV, que normativisa la llengua dels valencians i no atra, no estiga en l'Estatut, com està la AVL per clavar-nos les normes de l'Institut d'Estudis Catalans.

“Una llei innecessària per a alimentar una batalla perduda que només respon als interessos partidistes d’una força política en descomposició i a la irresponsabilitat manifesta d’un President desesperat”: això de que la batalla està perduda no ho digues molt fort, o expressat be, la batalla perduda pel PP. Els valencianistes no parlem en termes bèlics. Parlem de reconeiximent i de llibertat. De la llibertat de poder triar com volem parlar, escriure i normativisar el valencià, nostra amadíssima llengua valenciana. I esta llibertat està més viva que mai perque els valencians estem en ella, sense polítics, sense diners que venen del nort a impondre una llengua forastera, sense atre interés que no siga, que tot lo valencià siga nostre i deixeu de furtar-nos història, llengua, cultura, costums...per a exportar-les a Catalunya perque ells no en tenen una pròpia i necessiten la nostra per a poder dir que són un poble històric.

Els valencians no volem la AVL ni al CVC, pero vosatros vinga impondre-nos a uns i atres, els valencians volem la RACV i Lo Rat Penat, volem poder elegir. ¡Fes-te un favor i no parles per tots els valencians, parla en nom dels catalanistes que viviu entre nosatros, i deixeu d'amprar la paraula valencià per a enganyar i engaritar a la gent del poble de la Comunitat Valenciana, digueu-li per son nom: català!

Eliminar el conflicte no passa
per impondre el català de la AVL
com si estiguérem en una presó,
sino per donar als valencians
la llibertat de poder elegir el
valencià de la RACV.

Twitter : @CCivico_val
 Círcul Cívic Valencià
Miedo, incompetencia, corrupción, empobrecimiento, malintencionados, perversos, estúpida, pánico, emporcar, innoble, rancios fantasmas identitaria, pérfidos, totalitarios, pretenciosos, sin sentido, tópicos puritanos y ridículos, vacía de sustancia y cordura, cargada de las eternas ofrendas de nuevas glorias a España, subsidiaria, con el "caloret", borrachera de poder derrochado, "nos quieren robar el nuestro", engaño, sabemos de que van..., su indolencia y corrupción que quedara para siempre en los libros como la primera seña de identidad valenciana ...
Si las maneras y saber estar en un artículo de opinión de un candidato a gobernar en Valencia -lo de candidato valenciano le queda demasiado grande- son las mismas, ¡qué tiemble el pueblo valenciano mucho más de lo que pensábamos! Enric Morera -candidato por Compromís, antivalencianista declarado, antiespañol aún más reconocido, anti todo lo que no sea catalán, unidad de las lenguas y de los "países catalanes" se ha quedado muy a gusto al desahogarse así contra el PP, al que nosotros como pudieron ver en el articulo "Las dos caras del PP" http://www.circulocivico.org/2015/03/la-doble-cara-del-ppcv-alacant-castello.html no vamos a defender.

Una cosa es lo que opinamos del PP y otra que Morera sea un maleducado en prensa de cara a todos los valencianistas, a los que el PPCV no nos representa. Morera en ese artículo se ha metido con todo el pueblo valenciano y él lo sabe, y seguramente espera una respuesta en caliente, empleando la misma educación y temple que él ha tenido con los valencianistas. Pues no será así Sr. Morera, le vamos a responder punto por punto para que los valencianos queden sabedores de quién es Enric Morera, y por supuesto intentaremos ser un poquito mejor hablados que usted.

Todos los adjetivos que vienen al principio de este articulado son palabras de Morera, no son nuestros. Bueno, seguramente estamos de acuerdo con la mayoría de esos adjetivos y no solo para el PP, esos adjetivos -por desgracia- pueden definir perfectamente a todos los partidos políticos pero no le vamos a permitir que se vaya de rositas en otros.

"Eternas ofrendas de nuevas glorias a España": para los valencianistas es una frase de nuestro Himno Regional y punto, al defender las señas de identidad valencianas no queremos ir a ofrendar nada a nadie, pero ni a Madrid ni a Barcelona, queremos ser respetados como lo que somos, valencianos que vivimos en España.
"Nos quieren robar lo nuestro": nos hace incluso gracia que usted, que va del "España nos roba" acuse al pueblo valenciano de que defendamos lo nuestro, porque resulta que no es un grito para poner el miedo en el cuerpo de ningún valenciano, es un hecho que nos quieren robar lo nuestro y mire por donde no deben venir de fuera a robarnos nada porque ya está su partido para regalarnos a nosotros y todo lo valenciano a sus dueños catalanes.

"Su indolencia y corrupción quedará para siempre en los libros como la primera seña de identidad valenciana": no haga lo mismo de lo que acusa a los demás, ¿acaso quiere meter el miedo a los más jóvenes haciéndoles creer que a Valencia solo se la conoce por la corrupción del PP? Si las señas de identidad del resto de España, incluida su amada e idolatrada Cataluña deben medirse en corrupción que cierran la parada y se vayan todos a casa hoy mismo. Porque lo de Jordi Pujol supera todo lo imaginable en este país -nos referimos a España, claro-

"Nos hemos quedado sin entidades financieras propias": es verdad, Bancaja ahora es Bankia de Caja Madrid y las Cajas se han fusionado en Cajamar, entidad andaluza, ¿Por qué NO nos sorprende que las webs de estas Cajas estén en castellano, catalán, valenciano de la AVL y inglés? Banco de Valencia es de la Caixa, la cual solo lleva castellano y catalán en su web y la CAM es de Banco Sabadell que da opción a todas las lenguas del territorio español, menos la valenciana. ¿En poder de quién estamos Morera? ¿Seguro que de Madrid?
"Somos líderes en déficit por habitante, desempleo juvenil y abandono escolar, en destrucción de los sectores industriales tradicionales y en gestión incompetente de los recursos públicos": aquí volvemos a denotar esto de querer meter el miedo en el cuerpo a los valencianos. Del tema juvenil y escolar, si hablamos del brutal adoctrinamiento pancatalanista que sufren nuestros niños es para ponernos a llorar de rabia, dolor y lástima. Y ese adoctrinamiento comenzó en el PSPV, continuó en el PP, y Dios nos pille confesados si entran ustedes a gobernar.

"No han conseguido el corredor mediterráneo": del trasvase del Ebro no te leo quejarte.

"La financiación por habitante es una ruina, no tenemos peso en las instituciones del Estado, nuestras deudas históricas": En España solo los terroristas y chantajistas han conseguido cobrar la tan codiciada deuda histórica, ¿Cómo vamos a tener peso si solo adoráis -unos y otros- los "países catalanes" que son la amenaza de la ruptura social y real de España?

"Si incluso el Ministerio de Fomento se ha comprometido a pagar a la ciudad de Murcia el soterramiento de las vías ferroviarias que nos niega en Valencia, ¿qué respeto nos tiene el gobierno de Madrid?": El día que te escuche decir que Cataluña recibe más que nosotros en todo, vuelves y nos hablas de Murcia, a la que preferís que muera de sed, al igual que Alicante, que dar agua del Ebro. ¡Ahórrate lo de echar la culpa a Aragón, no hagas más el ridículo!

"Se ponen como unos pavos reales cuando proclaman que defienden los intereses de los valencianos pero callan como ratas de cloaca a la hora de plantarse ante el gobierno del Estado y exigir la financiación que justamente nos corresponde": Ellos callan ante el gobierno central, pero ¿quién seríais vosotros si el PP no hubiera pactado con Pujol para crear y blindar la AVL? ¡No seríais nadie y no podríais hablar catalán ni escribirlo. Porque tanto ellos como vosotros no estáis a las órdenes de Madrid, estáis bajo las del anexionismo, imperialismo de los "países catalanes y el secesionismo catalán de España.
"Nos quieren atemorizar con un fantasmal enemigo que viene del norte para disimular": no hace falta que ellos nos atemoricen, porque efectivamente el enemigo viene de arriba y lo que es aún peor, el enemigo está en casa.

"Pero son ellos los que hace años que contrataron Julio Iglesias -tan valenciano- para ser embajador de nuestro país. Y los que decidieron que Canal 9 pagara barbaridades indecentes a José Luis Moreno, Julián Lago, Lolita, Bárbara Rey, Carlos Dávila, Ecclestone y otros amigos y conocidos a mayor gloria de dos presidentes de la Generalidad que defendían tanto, tanto los intereses valencianos que se hacían los pantalones en Madrid ": en este párrafo te retratas muy bien a ti mismo Morera, hijo qué odio a todo lo que no sea TV3, ¡Deberías hacértelo mirar eh! ¿Si los pantalones algún político se los hace en Barcelona está igual de mal?

"Ese presidente tan grotescamente altivo ha ido implorando" perlamordedéu "a Mariano Rajoy que lo nombrara candidato a la Generalitat, una muestra manifiesta del verdadero poder del PP valenciano. Nada de nada ": ¿Por qué para hacerle burla a Fabra debes hacer burla de expresiones valencianas? “Per la mort de Deu” es la forma correcta de esta expresión tan valenciana y que no tiene nada que ver con la religión.

"En la calle de Génova de Madrid no es nadie y aquí impone su mayoría parlamentaria para aprobar una ley grotesca y absurda donde se sacralizan (dar carácter sagrado a algo que no lo tenía) los toros en la calle, el folclor o la memoria de algunos nombres ilustres pero se dejan fuera la Academia Valenciana de la Lengua y el CVC "¿Quién eres tú para decir lo que es sagrado para los valencianos y lo que no? Has caído en el error de meterte con todos los valencianos en lugar de con Fabra, al cual nos parece que poco le importan estas tradiciones, porque es tan pancatalanista como tú.

"Una ley innecesaria para alimentar una batalla perdida que sólo responde a los intereses partidistas de una fuerza política en descomposición y a la irresponsabilidad manifiesta de un Presidente desesperado": eso de que la batalla está perdida no lo digas muy fuerte, o expresado bien , la batalla perdida por el PP, pero esa batalla está y no hace falta que la reavive el PP, está más viva que nunca porque los valencianos estamos en ella, sin políticos, sin dinero que viene del norte, sin otro interés que no sea, que todo lo valenciano se quede en Valencia y dejen de robarnos historia, lengua, cultura, costumbres ... para exportarlas a Cataluña porque ellos no tienen una propia y necesitan la nuestra para poder decir que son un pueblo histórico.

Los valencianos no queremos la AVL ni al CVC, pero vosotros venga imponernos a unos y a otros, los valencianos queremos la RACV y Lo Rat Penat, queremos poder elegir. ¡Hazte un favor y no hables por todos los valencianos, habla en nombre de los catalanistas que vivís entre nosotros, pero deja de utilizar la palabra valenciano para engañar y mentir a la gente del pueblo de la Comunidad Valenciana!

Eliminar el conflicto
no pasa por imponer el catalán de la AVL,
sino por dar a los valencianos
la opción de poder elegir el
valenciano de la RACV.

Twitter : @CCivico_val
Círculo Cívico Valenciano

0 comentarios:

 
Back to top!