Searching...
martes, 3 de marzo de 2015

XXVII Dia de la Llengua i Cultura Valencianes

XXVII Dia de la Llengua i Cultura Valencianes

Círcul Cívic vol donar les gràcies pel soport i les felicitacions rebudes en este dia tan especial per als valencians. Molt especialment als nostres germans menorquins de Foment Cultural (FCIB) que s'han enrecordat de tota la Comunitat Valenciana en el dia de la nostra llengua i cultura. I que ademés han tingut el detall de felicitar-nos utilisant la normativa de la RACV. Moltes gràcies a Joan D. Pons Torres, president Foment Cultural de Menorca, i a tota l'Associació menorquina. 

¡Per molts anys germans i que la veritat nos ajude a estar sempre davant de les adversitats!FELICITACIÓ DE FOMENT CULTURAL (FCIB) A SA COMUNITAT VALENCIANA
Bon dia a tot lo món,
Des d'ací i en nom de Foment Cultural de Menorca, vullc felicitar hui als nostres germans valencians en el seu XXVII Dia de la Cultura i Llengua Valenciana.
Enhorabona especialment a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana pels més de 100 anys al servici del valencià, i als companyons de Círcul Cívic Valencià per la seua incansable llabor i sacrifici per defendre lo valencià.
Per molts d'anys més i que pugam defendre junts i recuperar lo que és de justícia; les nostres llengües i cultures espanyoles com són la balear i la valenciana, germanes de la catalana pero no per açò filles d'esta última.

¡Per molts anys més!

Joan D. Pons Torres
President Foment Cultural de Menorca

*Sa felicitació ha estada escrita en llengua valenciana segons sa normativa de sa Real Acadèmia de Cultura Valenciana.
Felicitar a tot lo món valencianiste, incloent i felicitant especialment a la Real Acadèmia de Cultura Valéncia pels actes organisats tant ahir en honor a Xavier Casp i hui tot lo dia en l'ofrena floral a Ausias March, i els actes d'esta vesprada que recomanem a tot el valencianisme, no se'ls podeu pedre germans. 
A totes les associacions valencianistes; que les adversitats no nos desvien de la nostra llabor i seguim lluitant per Lo Regne de Valéncia sense oblidar mai l’objectiu, només coneixem una manera de guanyar. La mitat de la faena està feta perque l’història està del nostre costat, l’atra mitat depén de nosatros i lo que aportem tant per separat com junts.
¡Per molts anys de felicitacions i treball sense descans per un objectiu comú, enhorabona a tots!

Círcul Cívic Valencià  felicita a totes les entitats, associacions valencianistes  sense escepció. ¡Gràcies a tots!

José Sanahuja 
President de CCV


Twitter : @CCivico_val

0 comentarios:

 
Back to top!