Searching...
viernes, 6 de marzo de 2015

Círcul Cívic Valencià exigix als ajuntaments de la Comunitat Valenciana la cancelació de les trobades @ppcv

Círcul Cívic Valencià exigix als ajuntaments de la Comunitat Valenciana la cancelació de les trobades

La nostra associació solicita als següents ajuntaments que suspenguen les trobades pancatalanistes, adoctrinadores i falses en la nostra Comunitat per part de l’entitat catalanista “escola ¿valenciana?” data d'entrada 5 de març de 2015: Alginet, Agullent, Benetússer, Benifairó de les Valls, El Camp de Mirra, El Campello, Godella, Barri de Russafa en Valéncia, La Canyada de Biar, L'Alqueria de la Comtesa, L'Eliana, Morella, Petrer, Santa Pola, Tàrbena, Valéncia, Vilarreal, Xàtiva, Xérica, Xaló. 
Del total de les localitats, 9 estan actualment governades pel Partit Popular de la Comunitat Valenciana, partit que tant s'ompli la boca, ara que venen les eleccions, en les senyes valencianes pero que porta permetent açò més de 30 anys. Les fotos i el dossier que acompanyen esta notícia els aclariran moltes coses als pares sobre  el perque no han de colaborar en eixes trobades adoctrinadores i llamentables que de valencianes no tenen res. No deixen de llegir el dossier elaborat per CCV i la carta enviada a A/A de l'alcalde Joan Miquel Garcés Font i Plenari de l'Ajuntament de Xaló. Ensenyar als chiquets l’odi a tot lo que NO siguen els “països catalans”, llevant-los les demés banderes, les quals sí són seues, aixina com l'idioma propi que els pertany, el valencià independent de qualsevol atre idioma, i tantes coses més les quals no podem seguir tolerant. Els menuts tenen drets, i u d'ells és el de créixer lliures de pensament, si els falsifiquen l'història i tantes atres coses açò acabarà pareixent-se a les escoles nazis, i tots sabem a quin camí portaren eixes ensenyances. 

¡No ho permetem! 
¡Recolza a Círcul Cívic Valencià! 
¡No més trobades en català!

Twitter : @CCivico_val

 Círcul Cívic Valencià

Círculo Cívico Valenciano exige a los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana  la cancelación de "les trobades"

Nuestra asociación solicita a los siguientes ayuntamientos que suspendan los encuentros pancatalanistas, adoctrinadores y falsos en nuestra Comunidad por parte de la catalanista "escuela ¿valenciana?" Fecha de entrada 5 de marzo de 2015: Alginet, Agullent, Benetússer, Benifairó de los Valles , Campo de Mirra, Campello, Godella, Barrio de Ruzafa en Valencia, La Cañada, Villanueva de la Condesa, La Eliana, Morella, Petrer, Santa Pola, Tárbena, Valencia, Villarreal, Játiva, Xérica, Jalón.


De total de las localidades, 9 están actualmente gobernadas por el PP de la Comunidad Valenciana, partido que tanto se llena la boca ahora que vienen las elecciones con las señas valencianas pero que lleva permitiendo esto más de 30 años. Las fotos y el dossier que acompañan a esta noticia les aclararán muchas cosas a los padres sobre el porqué no tienen que colaborar en esas “trobades” adoctrinadoras y lamentables que de valencianas no tienen nada.


No dejen de leer el dossier elaborado por CCV y la carta enviada a A/A del alcalde Joan Miquel Garcés Fuente y Plenario del Ayuntamiento de Jalón.Enseñar a los niños el odio a todo lo que NO sean los "países catalanes", quitándoles las demás banderas, las cuales sí son suyas, así como el idioma propio que les pertenece, el valenciano independiente de cualquier otro idioma  y tantas cosas más que no podemos seguir tolerando. Los pequeños tienen derechos, y uno de ellos es el de crecer libres de pensamiento, si les falsifican la historia y tantas otras cosas esto acabará pareciéndose a las escuelas nazis, y todos sabemos a qué camino llevaron esas enseñanzas.

¡No lo permitamos! 
¡Apoya a Círculo Cívico Valenciano! 
¡No más “trobades” en catalán!


 Círculo Cívico Valenciano


0 comentarios:

 
Back to top!