Searching...
miércoles, 4 de marzo de 2015

Premis llibret de falla Lo Rat Penat 2015 / Premios “llibret de falla” Lo Rat Penat 2015

Círcul Cívic Valencià es suma a la festa dels llibrets de falla i hui vol donar l'enhorabona a tots els guardonats anit en un sopar celebrat per a l'ocasió. ¡Enhorabona a tots els guanyadors, a tots els participants, a Lo Rat Penat per la gran promoció que fa de la nostra llengua en este i atres actes i per damunt de tot, enhorabona al món faller i valencianiste!

El llibret al final és lo que sobreviurà a la Cremà, puix com va dir en una ocasió i en paraules de Joan Monleón, “les Falles es cremaran, els fallers desapareixeran, pero els llibrets quedaran com a testimonis d'una única época, d'unes Falles… d'una societat com la nostra”.

PREMIS:

Premi a la millor portada tant d'adults com de menuts:

El millor llibret de falla de 2015 recaigué en la comissió Santiago Rosinyol-Comte Lumiares, realisat per la poetisa Ampar Cabrera i Sanfèlix, i que porta com a lema “Princeses, prínceps i viceversa”. Ella ha segut la vencedora del premi extraordinari “Bernat i Baldoví” de Lo Rat Penat, dotat en 600 euros, Plat de Glòria i estandart. Este guardó és en honor de Josep Bernat i Baldoví que, en 1855, firmà el primer llibret de falla, baix el títul “El conill de Vicenteta i don Facundo”

El premi “Maximilià Thous”, patrocinat pel periòdic “Las Provincias”, recaigué en Elena Casa i Llacer pel seu llibret “¿I la folla...soc yo?”, creat per a la comissió Cervantes-Pare Jofré.

Els restants dels premis extraordinaris recaigueren en les comissions: Fernan el Catòlic-Àngel Guimerà, Gayano Lluch-Dr.Marco Merenciano, Plaça de la Mercé, Peu de la Creu, Dr. Oloriz-Arquitecte Fabián i Fuero, Malvarrosa-Ponz Cavite   i L'Eliana-Cid.

En quant als menuts
, els guanyadors en les diferents categories infantils varen recaure en Joan Antoni Alapont i Pérez i Ferran Marínez i García. Abdós, ademés, per partida doble. El primer en els guardons “Josefina Lázaro” i “Pere Delmonte” pels seus llibrets Llanterna-Na Robella-Av.Baró de Càrcer i per a Malvarrosa-Ponz Cavite. Martínez va fer lo propi per a la comissió Ángel de l'Alcàsser (Torrent), en els qui va guanyar un atre premi molt especial, el Regne de Valéncia.

Perque no només el cap i casal viu la festa, la Diputació de Valéncia concedix el premi extraordinari en la secció Regne de Valéncia, que enaltix els llibrets d'aquelles comissions fòra del terme municipal de la capital de la Comunitat.

El  Charco de Catarroja es va emportar el premi al millor llibret en el seu conjunt.

El premi extraordinari “Josep Bea Esquerre” a l'autor novell se l'emportà En Joan Josep Serra i Martí, en “¡Ai mare!”, i el “Raül Alapont” a l'autor novell infantil va ser per a Manuel Andrés i Zarapico, per “Fort Tabalet”. El guardó “Armant Serra Asensio” a la millor portada per a Ceballos i Sanabria, per la seua obra Gravador Esteve-Ciril Amorós. La millor portada infantil per a Àlex Martínez i “Osset per a Santa María Micaela-Martí l'Humà”

En esta edició, l'associació cultural de Lo Rat Penat ha fregat el récort de participació, en 288 llibrets inscrits. El major volum de comissions en concurs es va alcançar l'any 2009, en 290 falles presentades. L'edició 2015 ha aumentat en més d'una decena la de l'any passat.

Este centenari concurs, en que es repartiren un total de 218 premis en estandart per a les falles, és possible gràcies a la colaboració dels següents patrocinadors: Excm. Ajuntament de Valéncia, Excma. Diputació de Valéncia, Las Provincias, Levante-EMV, La Casa de Los Falleros, Armando Serra, Família Peris, Família Camps, Família Melià, Família Alapont i Família Ramon-García.

Este concurs anual es porta realisant des de l'any 1903, una competició que premia l'humor, l’idea i la gràcia, ademés de la rima i calitat dels versos en uns texts que són l'ànima de la festa més internacional de Valéncia.

Ací podeu vore el llistat complet:

http://ciberfallas.com/fallo-del-concurs-de-llibrets-de-falla-2015-que-organisa-lo-rat-penat/
 


Círculo Cívico Valenciano se suma a la fiesta de los “Llibrets” de falla y hoy quiere dar la enhorabuena a todos los galardonados anoche en una cena celebrada para la ocasión. ¡Enhorabuena a todos los ganadores, a todos los participantes, a Lo Rat Penat por la gran promoción que hace de nuestra lengua en éste y otros actos y por encima de todo, enhorabuena al mundo fallero y valencianista!

El llibret al final es el que sobrevivirá a la Cremà, pues como dijo en una ocasión y en palabras de Joan Monleón, "las Fallas se quemarán, los falleros desaparecerán, pero los “llibrets” quedarán como testigos de una única época, de unas Fallas... de una sociedad como la nuestra”


PREMIOS:

Premio a la mejor portada tanto de adultos como de infantil:

El mejor llibret de falla de 2015 recayó en la comisión Santiago Rosinyol-Conde Lumiares, realizado por la poetisa Amparo Cabrera y Sanfélix, y que lleva como lema "Princesas, príncipes y viceversa". Ella ha sido la vencedora del premio extraordinario "Bernat i Baldoví" de Lo Rat Penat, dotado en 600 euros, Plato de Gloria y estandarte. Este galardón es en honor de Josep Bernat i Baldoví que, en 1855, firmó el primer llibret de falla, bajo el título "El conill de Vicenteta y don Facundo"

El premio "Maximiliano Thous", patrocinado por el periódico "Las Provincias", recayó en Elena Casa y Llacer por su libro "¿Y la folla...soc yo?", Creado para la comisión Cervantes-Padre Jofré.

El resto de premios extraordinarios recayeron en las comisiones: Fernando Católico-Ángel Guimerá, Gayano Lluch-Dr.Marco Merenciano, Plaza de la Merced, Pie de la Cruz, Dr. Oloriz-Arquitecto Fabián y Fuero, Malvarrosa-Ponz Cavite y La Eliana-Cid.


En cuanto a los pequeños
, los ganadores en las diferentes categorías infantiles recayeron en Juan Antonio Alapont Pérez y Ferran Marínez y García. Ambos, además, por partida doble. El primero en los galardones "Josefina Lázaro" y "Pedro Delmonte" por sus libretos Llanterna-Na Robella-Av.Baró de Cárcer y para Malvarrosa-Ponz Cavite. Martínez hizo lo propio para la comisión Ángel del Alcázar (Torrent), con los que ganó  otro premio muy especial, el Reino de Valencia.

Porque no sólo el cap y casal vive la fiesta, la Diputación de Valencia concede el premio extraordinario en la sección Reino de Valencia, que enaltece los llibrets de aquellas comisiones fuera del término municipal de la capital de la Comunidad.

El Charco de Catarroja se llevó el premio a mejor libreto en su conjunto.

El premio extraordinario "José Bea Izquierdo" al autor novel se lo llevó Juan José Serra y Martí, en "¡Ai mare!", Y el "Raúl Alapont" al autor novel infantil fue para Manuel Andrés y Zarapico, por "Fuerte Tabalet". El galardón "Armando Serra Asensio" mejor portada para Ceballos y Sanabria, en su obra Grabador Esteve-Cirilo Amorós. La mejor portada infantil para Alex Martínez y "Osito para Santa María Micaela-Martín el Humano".

En esta edición, la asociación cultural de Lo Rat Penat ha rozado el record  de participación, con 288 llibrets inscritos. El mayor volumen de comisiones en concurso se alcanzó el año 2009, con 290 fallas presentadas. La edición 2015 ha aumentado en más de una decena la del año pasado.

Este centenario concurso, en el  que se repartieron un total de 218 premis en estandartes para las fallas, es posible gracias a la colaboración de los siguientes patrocinadores: Excm. Ajuntament de Valéncia, Excma. Diputació de Valéncia, Las Provincias, Levante-EMV, La Casa de Los Falleros, Armando Serra, Família Peris, Família Camps, Família Melià, Família Alapont i Família Ramon-García.
Este concurso anual se lleva realizando desde el año 1903, una competición que premia el humor, idea y gracia, además de la rima y calidad de los versos en unos textos que son el alma de la fiesta más internacional de Valencia.


Aquí podeis ver el listado completo:

http://ciberfallas.com/fallo-del-concurs-de-llibrets-de-falla-2015-que-organisa-lo-rat-penat/0 comentarios:

 
Back to top!