Searching...
martes, 3 de febrero de 2015

Caballer no dispararà mascletades en 2015 per a l'Ajuntament de Valéncia / Caballer no disparará mascletades en 2015 para el Ayuntamiento de Valencia

 Pirotecnia Caballer

Ni la mascletà del dia Sant Josep, ni la Nit del Foc, ni la Cremà de la nit gran de les Falles, Vicent Caballer est any nos deixa en les ganes de vore els seus més que esperats espectàculs pirotècnics per a tristea de mils de valencians seguidors incondicionals de este gran senyor de la Pirotècnia.

L'empresa familiar d'este home porta ni més ni manco que 70 anys disparant en Falles, i ara demanen comprensió, assegurant que no descarten tornar. Pero que “els presuposts són reduïts i l'esforç molt gran per a les empreses pirotècniques” “Ho hem donat tot per Valéncia i necessitem descansar i velar per l'empresa que l'any passar va facturar 1,8 millons d'euros en exportacions sobre tot”.

Puntualisant que “el presupost és el que és i l'esforç econòmic per disparar en Valéncia és molt gran per a nosatros, encara que mai els ha importat perdre diners”.

L'empresa Vicente Caballer representarà a Espanya en tres concursos internacionals este 2015. I ha recordat que “hi ha quatre empreses més que no dispararan enguany en Falles i tampoc és per problemes econòmics, pero que a voltes s’ha de prendre decisions, priorisar i gojar un poc més”.

“ La Junta Central Fallera ho ha entés perfectament i saben que açò no és que no pugam tornar l'any que ve, pero que és lícit descansar i deixar pas a atres empreses” Este 2015 Vicente Caballer és centrarà en les 30-40 falles de la ciutat en les quals també treballa, i dins del programa oficial, s'encarregarà dels espectàculs pirotècnics de l'Exaltació de les Falleres Majors.

Círcul Cívic Valencià respecta la decisió presa per Vicente Caballer, pero no podem deixar de llamentar que en els presuposts de la Generalitat hi hagen diners per a coses tan antivalencianes com la AVL, per a les comissions de Falles, Magdalena i Fogueres que escriguen en català de la AVL,per a les subvencions, i en són moltes, als mijos audivisuals en català i en canvi tot lo valencià vagen deixant-ho morir d’inanició mentrimentres els valencians i valencianes un dia morim de tristea pero al sendemà s’alçem en més força.

¡No podran guanyar a la veritat mai!Twitter : @CCivico_val
 Círcul Cívic Valencià Pirotecnia Caballer

Ni la mascletà del día San José, ni la Noche del Fuego, ni la Cremà de la noche grande de las Fallas, Vicente Caballer este año nos deja con  las ganas de ver sus más que esperados espectáculos pirotécnicos para tristeza de miles de valencianos seguidores incondicionales de este gran señor de la Pirotecnia.

La empresa familiar de este hombre lleva ni más ni menos que 70 años disparando en Fallas, y ahora piden comprensión, asegurando que no descartan volver. Pero que "los presupuestos son reducidos y el esfuerzo muy grande para las empresas pirotécnicas" "Lo hemos dado todo por Valencia y necesitamos descansar y velar por la empresa que el año pasó facturó 1,8 millones de euros en exportaciones sobre todo".

Puntualizando que "el presupuesto es el que es y el esfuerzo económico para disparar en Valencia es muy grande para ellos, aunque nunca les ha importado perder dinero".

La empresa Vicente Caballer representará a España en tres concursos internacionales este 2015. Y ha recordado que "hay cuatro empresas más que no dispararán este año en Fallas y tampoco es por problemas económicos, pero que a veces hay que tomar decisiones, priorizar y gozar un poco más".

"La Junta Central Fallera lo ha entendido perfectamente y saben que esto no es que no podamos volver el año que viene, pero que es lícito descansar y dejar paso a otras empresas" Este 2015 Vicente Caballer es centrará en las 30-40 fallas de la ciudad con las que también trabaja, y dentro del programa oficial, se encargará de los espectáculos pirotécnicos de la Exaltación de las Falleras Mayores.

Círculo Cívico Valenciano respeta la decisión tomada por Vicente Caballer, pero no podemos dejar de lamentar que en los presupuestos de la Generalidad hayan dinero para cosas tan antivalencianas como la AVL, para las comisiones de Fallas, Magdalena y Hogueras que escriban en catalán de la AVL, para las subvenciones, y son muchos, los medios audiovisuales en catalán y en cambio todo lo valenciano vayan dejándolo morir de inanición Mientras tanto los valencianos un día morimos de tristeza pero al día siguiente nos alzamos con más fuerza.

¡No podrán ganar a la verdad nunca!Twitter : @CCivico_val
Círculo Cívico Valenciano

1 comentarios:

Valentiana Lingua XIII dijo...

Més diners per a lo valencià i manco per a la catalana AVL

 
Back to top!