Searching...
martes, 3 de febrero de 2015

Homenage a Rafael Guastavino Moreno organisat per Rogle / Homenaje a Rafael Guastavino Moreno organizado por Rogle

Círcul Cívic Valencià com sempre es fa resò d'estes notícies, més que interessants per a la nostra cultura. Esta vegada arriba de l’Associació El Rogle Constantí Llombart de Cultura Valenciana, associació que es declara valencianista i que, entre atres activitats que porta, està la publicació d'una revista mensual, el Rogle, en la qual busquen la difusió dels actes que entitats similars programen, manifestar les seues opinions i incloure informació sobre diferents temes patrimonials, històrics, bibliogràfics, etc.

Entre les seues numeroses activitats destaquem hui "Tots els dies 9" que este més de febrer està dedicada a Rafael Guastavino. Valencià de naiximent i americà d'adopció, va revolucionar l'arquitectura en els Estats Units. Sent l'introductor de la volta tabicada en este país que l'aplicaria a grans construccions. A ell se li va confiar la construcció de notables edificis que hui són referents en la vida nortamericana.

La convocatòria és per a este dissabte, dia 7 de febrer, a les 11.30 hores en el cantó  del C / Caballeros en la Plaça de la Reina del Cap i Casal, on una vegada acabe el seu discurs l'arquitecte i vicepresident de l'Institut d'Estudis valencians, en Rafael Medina, vos convidaran a fer un passeig pel centre històric i parar-se en algun dels monuments de la zona per a comentar qüestions vinculades a la seua construcció.

L'Associació El Rogle Constantí Llombart de Cultura Valenciana el convida a fruir en una nova ocasió que servix per a trobar-se, deprendre, compartir un temps i poder dialogar sobre aquells temes que nos interessen.

Com arribar en transport públic:
Són moltes les Llínies d'autobús (EMT) que tenen parada a la Plaça de la Reina: 9, 11, 70, 71, 8, 28 ... procedents de la zona nort i est de la ciutat. En direcció contrària les mateixes i atres llínies nos deixen en la Plaça de l'Ajuntament i també en la Plaça del Mercat. Ademés, si algú es decidix pel vehícul particular, hi ha un aparcament públic en la mateixa plaça.

Twitter : @CCivico_val
Círcul Cívic Valencià

Círculo Cívico Valenciano como siempre se hace eco de estas noticias, más que enterantes para nuestra cultura. Esta vez llega de La Asociación El Rogle Constantí Llombart de Cultura Valenciana, asociación que se declara valencianista y que, entre otras actividades que lleva adelante, está la publicación de una revistilla mensual, el Rogle, en la que buscan la difusión de los actos que entidades similares programan, al tiempo que manifestar sus opiniones e incluir información sobre diferentes temas patrimoniales, históricos, bibliográficos, etc.

Entre sus numerosas actividades destacamos hoy "Todos los días 9" que este mes de febrero está dedicada a Rafael Guastavino. Valenciano de nacimiento y americano de adopción, revolucionó la arquitectura en los Estados Unidos. Siendo el introductor de la bóveda tabicada en ese país, lo aplicaría a grandes construcciones. A él se le confió la construcción de notables edificios que hoy son referentes en la vida norteamericana.

La convocatoria es para a este sábado, día 7 de febrero, a las 11.30 horas en la esquina de la C / Caballeros con la Plaza de la Reina del Cap i Casal, donde una vez termine su discurso el arquitecto y vicepresidente del Instituto de Estudios Valencianos, Rafael Medina, invitarán a dar un paseo por el centro histórico y detenerse en alguno de los monumentos de la zona para comentar cuestiones vinculadas a su construcción.

La Asociación El Rogle Constantí Llombart de Cultura Valenciana le invita a disfrutar en una nueva ocasión que sirve para encontrarse, aprender, compartir un tiempo y poder dialogar sobre aquellos temas que nos interesan.

Cómo llegar en transporte público:
Son muchas las Líneas de autobús (EMT) que tienen parada en la Plaza de la Reina: 9, 11, 70, 71, 8, 28..., procedentes de la zona norte y este de la ciudad. En dirección contraria las mismas y otras líneas nos dejan en la Plaza del Ayuntamiento y también en la Plaza del Mercado. Además, si alguien se decide por el vehículo particular, hay un aparcamiento público en la misma plaza.

Twitter : @CCivico_val
Círculo Cívico Valenciano
0 comentarios:

 
Back to top!