Searching...
jueves, 5 de febrero de 2015

Creació del nou Calendari d'events valencians / Creación del nuevo Calendario de evento valencianos

 Events Valencianistes

Des de Círcul Cívic Valencià hem creat, en la finalitat de donar la major difusió a tots els events que tractaran de la nostra cultura i història relacionats en el nostre Regne de Valéncia de totes les associacions valencianistes.


Es convida a totes les associacions valencianistes a participar i nodrir este calendari per a donar a conéixer tot el treball que es fa, que no és poc, i que fins hui no n'hi havia res creat.

Twitter : @CCivico_val
 Círcul Cívic Valencià


 Eventos Valencianistas

Desde Círculo Cívico Valenciano hemos creado este calendario, con la finalidad de dar la mayor difusión a todos los eventos que tratarán sobre nuestra cultura e historia relacionados con nuestro Reino de Valencia de todas las asociaciones valencianistas.


Se invita a todas la asociaciones valencianistas a participar y nutrir este calendario para dar a conocer todo el trabajo que se hace, que no es poco, y que hasta la fecha no había nada hasta hoy creado.

Twitter : @CCivico_val
 Círculo Cívico Valenciano

 
Back to top!