Searching...
viernes, 27 de febrero de 2015

Tomas Trenor vicepresident de l'Ateneu Mercantil

Tomas Trenor vicepresident de l'Ateneu Mercantil 

S'esperava i s'ha confirmat, Tomàs Trénor, actual Marqués del Túria i vicepresident de l'Institut Valencià d'Oncologia, ha guanyat les eleccions a vicepresident de l'Ateneu Mercantil de Valéncia, per a dirigir l'Ateneu junt a Carme de la Rosa el pròxims dos anys en una diferència al seu favor d'un 30% (1.005 per a Trénor, 677 per a Cebolla)
Trénor definí als integrants de la seua llista com un grup “que acredita la seua trayectòria de gestió en diferents sectors professionals” Advoca per un Ateneu accessible “una institució de referència tant a nivell local, autonòmic i nacional”L'elevada participació en la jornada electoral posà de manifest “l'enorme protagonisme i interés dels socis, pel present i el futur de l'institució” Entre les propostes de Trénor destaquen: millores de les instalacions de l'edifici, la recuperació de la música clàssica i les representacions de teatre, ademés d'una auditoria externa anual i enquestes periòdiques de satisfacció dels socis. 

El fet rellevant fon la gran diferència de posicions de cada candidatura; obertura cap a la societat civil front a l'exclusivitat dels socis. Fet que provocà moltes tensions internes, les quals han provocat la ruptura de la junta directiva i la presentació d'estes dos candidatures. D'ací dos anys se celebraran noves eleccions per a renovar presidència i secretari general entre atres. 

Des de Círcul Cívic Valencià donar-li la més sincera enhorabona a Tomàs Trénor i a l'Ateneu Mercantil de Valéncia

Twitter : @CCivico_val
Tomás Trenor vicepresidente del Ateneo Mercantil 

Se esperaba y se ha confirmado, Tomás Trénor, actual Marqués del Turia y vicepresidente del Instituto Valenciano de Oncología, ha ganado las elecciones a vicepresidente del Ateneo Mercantil de Valencia, para dirigir el Ateneo junto a Carmen de la Rosa el próximos dos años con una diferencia a su favor de un 30% (1.005 para Trénor, 677 para Cebolla)
Trenor definió a los integrantes de su lista como un grupo "que acredita su trayectoria de gestión en diferentes sectores profesionales" Aboga por un Ateneo accesible "una institución de referencia tanto a nivel local, autonómico y nacional"La elevada participación en la jornada electoral puso de manifiesto "el enorme protagonismo e interés de los socios, por el presente y el futuro de la institución" Entre las propuestas de Trénor destacan: mejoras de las instalaciones del edificio, la recuperación de la música clásica y las representaciones de teatro, además de una auditoría externa anual y encuestas periódicas de satisfacción de los socios.

El hecho relevante fue la gran diferencia de posiciones de cada candidatura; apertura hacia la sociedad civil frente a la exclusividad de los socios. Hecho que provocó muchas tensiones internas, las cuales han provocado la rotura de la junta directiva y la presentación de estas dos candidaturas. En dos años se celebrarán nuevas elecciones para renovar presidencia y secretario general entre otros.

Desde Círculo Cívico Valenciano darle la más sincera enhorabuena a Tomás Trénor y el Ateneo Mercantil de Valencia

Twitter : @CCivico_val
0 comentarios:

 
Back to top!