Searching...
domingo, 22 de febrero de 2015

Mor l'autor de l'escultura sedent del Papa Lluna en Peníscola / Muere el autor de la escultura sedente del Papa Luna en Peñíscola

Papa Lluna
Només fa uns dies, concretament el 16 de febrer de 2015 nos arribava la notícia de la mort de l'artiste, escultor i cantant Sergio Blanco. Autor de l'escultura feta de bronze, la majestàtica figura de Benet XIII, el Papa Lluna, que custodia el castell de Peníscola des de 2007. 

Est home naixcut en Bilbao un 17 de novembre de 1948 i de pares canaris, es va llicenciar en ingenieria tècnica industrial, lo que li va portar a la seua gran passió, l'escultura. Arribant a consolidar-se com un dels més importants escultors en temàtica històrica darrere de 25 anys esculpint en bronze.

Autor d'obres tan representatives com El Cid o Miguel de Cervantes, les seues obres pertanyen a coleccions particulars, galeries d'art i museus, encara que també va esculpir en espais al aire lliure, com les escultures de Juan II de Castella, en Cuitat Real, la del Duc d'Ahumad, en Madrit o la del Papa Lluna en Peníscola. 

Segurament hi haja gent que pel nom no reconega a este home, pero si els diem que a part d'escultor fon el acompanyat de Estibaliz, component de “Mocedades” segur que ya tots saben qui va ser l'autor de l'escultura que custodia el castell de Peníscola. 

Sergio Blanco ha mort d’un càncer als 66 anys d'edat, deixant-nos un gran llegat cultural, tant com a escultor com en la seua carrera musical. 


Gràcies per tot l’art que nos deixares en vida, i que el camí que ara t’arriba siga la pau i el descans. D.E.P.

Twitter : @CCivico_val
 Círcul Cívic Valencià


Papa Luna
Hace unos días, concretamente el 16 de febrero de 2015 nos llegaba la noticia de la muerte del artista, escultor y cantante Sergio Blanco. Autor de la escultura hecha de bronce, la majestuosa figura de Benedicto XIII, el Papa Luna, que custodia el castillo de Peñíscola desde 2007.

Este hombre nacido en Bilbao un 17 de noviembre de 1948 y de padres canarios, se licenció en ingeniería técnica industrial, lo que le llevó a su gran pasión, la escultura. Llegando a consolidarse como uno de los más importantes escultores en temática histórica tras 25 años esculpiendo en bronce.

Autor de obras tan representativas como El Cid o Miguel de Cervantes, sus obras pertenecen a colecciones particulares, galerías de arte y museos, aunque también esculpió en espacios al aire libre, como las esculturas de Juan II de Castilla, en Ciudad Real, la del Duque de Ahumad, en Madrid o la del Papa Luna en Peñíscola.

Seguramente haya gente que por el nombre no reconozca a este hombre, pero si les decimos que aparte de escultor fue el acompañante de Estibaliz y componente de "Mocedades" seguro que ya todos saben quién fue el autor de la escultura que custodia el castillo de Peñíscola.

Sergio Blanco ha muerto de un cáncer a los 66 años de edad, dejándonos un gran legado cultural, tanto como escultor como en su carrera musical.

Gracias por todo el arte que nos dejaste en vida, y que el camino que ahora te llega sea la paz y el descanso. D.E.P.

Twitter : @CCivico_val
 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!