Searching...
miércoles, 11 de febrero de 2015

El periòdic “Levante EMV” consideren “petons” “amb” “aquesta” com un correcte valencià / El periódico "El Levante" considera "petons" "amb" "aquesta" como un correcto valenciano


L'actor Viggo Peter Mortensen va vindre a Valéncia per a presentar i promocionar la seua última película, “Jauja” del director argentí, Lisandro Alonso. I declarava; “Mai havia estat en esta sala i té molt bona pinta, el sò és molt bo, l'image també. Ara espere que agrade la película” I afegia que “ en ningun atre lloc s'havia rebut la película “Jauja” millor que en Espanya”

“La película és única. Unix aspectes de la mitologia, l'història, els contes de fades...és una combinació molt especial de contar contes d'Escandinàvia i de Suramèrica. És tant argentina com danesa” concloïa l'actor. 

Fins ací una notícia cultural més, pero arriba “Levante EMV”, i com ací s'aprofita qualsevol event per a provocar enfrontaments per la llengua publiquen lo següent: Moltes gràcies a la Filmoteca de València per invitar-me amb «Jauja» aquesta nit. Petons. Viggo Peter Mortensen. En l'última pàgina del llibre d'honor de la Filmoteca de Valéncia brilla en llum pròpia la rubrica de Viggo Mortensen; de son puny i lletra i en un correcte valencià. ¿Cóm s'atrevixen a manipular d'esta manera a l'actor danés?

Que el periòdic és pancatalaniste ho sabem, pero que en acabant acusen a la RACV de secessionista i se queden tan tranquils perque conten en l'impunitat de la qual se saben posseïdors és d'una falta de respecte als valencians que ya creua uns llímits al quals  no haurien d'haver arribat mai.

¿Correcte valencià “petons” “amb” “aquesta”? Açò senyor Pedro Valero, és un correcte català o correcte normalisat, com els agrada nomenar-lo per la Comunitat Valenciana per a disfrassar-lo de valencià en la normativa de la catalana AVL.

En acabant eixiran els del PPCV dient que defenen a la RACV. ¡Vos l'han tornat a clavar per tota l'esquadra! Per un costat, com sempre, aneu de salvadors de la llengua dels valencians, pero per atra part, permeteu que en les nostres escoles se ensenye el català baix les directrius del IEC (institut d'estudis catalans) que foren implantades per Pujol, en el consentiment de Lerma, Zaplana, Camps, Pons i una llarga llista de hipòcrites i falsos valencians.

¿Correcte valencià? Voldrien dir el català de l'Ebre cap amunt o el de Conselleria cap a dins, eixa conselleria de Català.

Lo que per a vostés és un correcte valencià, per a Círcul Cívic Valencià, és una nova manipulació d'un mig de comunicació per a despistar a la gent. No existix “un correcte valencià” senyors del Levante, existix el valencià vigent de la RACV i punt, si volen parlar un atre idioma nomenen-lo català, perque eixe és el seu nom. 

Deixen d'utilisar arcaismes, dialectes o localismes que hui no són part de la llengua valenciana, pero que algunes entitats intenten impondre per a demostrar la “gran mentira de l'unitat de les llengües” No confonguen les idees, pero tampoc nos intenten confondre en manipulacions llingüístiques. 

El que no sàpia que deprenga,
pero que no done lliçons.

Twitter : @CCivico_val


El actor Viggo Peter Mortensen vino a Valencia para presentar y promocionar su última película, "Jauja" del director argentino, Lisandro Alonso. Y declaraba; "Nunca había estado en esta sala y tiene muy buena pinta, el sonido es muy bueno, la imagen también. Ahora espero que guste la película" Y añadía que "en ningún otro lugar se había recibido la película "Jauja" mejor que en España"

"La película es única. Une aspectos de la mitología, la historia, los cuentos de hadas... es una combinación muy especial de contar cuentos de Escandinavia y de Suramérica. Es tanto argentina como danesa "concluía el actor.

Hasta aquí una noticia cultural más, pero llega "El Levante", y como aquí se aprovecha cualquier evento para provocar enfrentamientos por la lengua publican el siguiente: Muchas gracias a la Filmoteca de Valencia para invitarme amb «Jauja» aquesta noche. Petons. Viggo Peter Mortensen. En la última página del libro de honor de la Filmoteca de Valencia brilla con luz propia la rúbrica de Viggo Mortensen; de su puño y letra y en un correcto valenciano. ¿Cómo se atreven a manipular de esta manera al actor danés?

Que el periódico es pancatalanista lo sabemos, pero que luego acusen a la RACV de secesionista y se queden tan tranquilos porque cuentan con la impunidad de la que se saben poseedores, es de una falta de respeto a los valencianos que ya cruza límites a los que no deberían haber llegado nunca.

¿Correcto valenciano "petons" "amb" "aquesta"? Esto señor Pedro Valero, es un correcto catalán o correcto normalizado, como les gusta llamarlo por la Comunidad Valenciana para disfrazar el valenciano con la normativa de la catalana AVL.

Luego saldrán los del PPCV diciendo que defienden a la RACV. ¡Os lo han vuelto a meter por toda la escuadra! Por un lado, como siempre, van de salvadores de la lengua de los valencianos, pero por otra parte, permiten que en nuestras escuelas se enseñe el catalán bajo las directrices del IEC (instituto de estudios catalanes) que fueron implantadas por Pujol, con el consentimiento de Lerma, Zaplana, Camps, Pons y una larga lista de hipócritas y falsos valencianos.

¿Correcto valenciano? Querrían decir el catalán del Ebro hacia arriba o el de Conselleria hacia dentro, esa conselleria de Català.

Lo que para ustedes es un correcto valenciano, para Círculo Cívico Valenciano, es una nueva manipulación de un medio de comunicación para despistar a la gente. No existe "un correcto valenciano" señores del Levante, existe el valenciano vigente de la RACV y punto, si quieren hablar un otro idioma llámenlo catalán, porque ese es su nombre.

Dejen de usar arcaísmos, dialectos o localismos que hoy no forman parte de la lengua valenciana, pero que algunas entidades intentan imponer para demostrar la "gran mentira del unidad de las lenguas" No confundan las ideas, pero tampoco nos intenten confundir con manipulaciones lingüísticas.

El que no sepa que aprenda,
pero que no dé lecciones.

0 comentarios:

 
Back to top!