Searching...
miércoles, 25 de febrero de 2015

Carta presentada a En Antonio Domenech, director del C.E.I.P. Mare de Deu de Gracia en Biar, Alacant


A/A: En Antonio Domenech


C.E.I.P. MARE DE DEU DE GRACIA
Plaça del Convent s/n
Biar - Alacant Valéncia, 16 de febrer de 2015

   Des de l'Associació Círcul Cívic Valencià, nos fem partícips i portaveus de la queixa que nos ha aplegat per part d’uns pares, els fills dels quals són alumnes del centre en el que vosté és el director. La por a represàlies de qualsevol tipo a l’alumnat, els ha dut als pares a posar-se en contacte en nosatros.
   Concretament la queixa fa referència a que el Centre C.E.I.P. Mare de Deu de Gràcia, en l’edifici ubicat en la Plaça del Convent de Biar, província d’Alacant, mostra un símbol en la seua entrada que vulnera i afecta a l’artícul 4 de l’Estatut d’Autonomia i la Llei 8/1984 de 4 de decembre.Per eixe motiu,

1.                  Demanem la retirada de dit símbol alié a les Senyes d’identitat estatutàries.

2.                  En cas de la no retirada del mateix, li informem que esta mateixa carta serà enviada tant al Departament d’Innovació, Ordenació i Política llingüística, com al Síndic d’Agravis per a que siguen sabedors de la situació.

3.                  Com a últim pas, en cas de no rebre resposta positiva de la retirada d’este símbol no estatutari, acodirem als mijos de comunicació per a que es facen resò d’esta ofensa al nostre Estatut d’Autonomia que ho és de tots els valencians.
A / A: En Antonio Domenech
C.E.I.P. VIRGEN DE GRACIA
Plaza del Convento s / n
Biar - Alicante

Valencia, 16 de febrero de 2015

   Desde la Asociación Círculo Cívico Valenciano, nos hacemos partícipes y portavoces de la queja que nos ha llegado por parte de unos padres, cuyos hijos son alumnos del centro en el que usted es el director. El miedo a represalias de cualquier tipo al alumnado, les ha llevado a los padres a ponerse en contacto en nosotros.
   Concretamente la queja hace referencia a que el Centro CEIP Virgen de Gracia, en el edificio ubicado en la Plaza del Convento de Biar, provincia de Alicante, muestra un símbolo en su entrada que vulnera y afecta al articulo 4 del Estatuto de Autonomía y la Ley 8/1984 de 4 de diciembre.
Por ese motivo,

1. Pedimos la retirada de dicho símbolo ajeno a las Señas de identidad estatutarias.

2. En caso de la no retirada del mismo, le informamos que esta misma carta será enviada tanto al Departamento de Innovación, Ordenación y Política lingüística, como al Síndico de agravios para que sean sabedores de la situación.

3. Como último paso, en caso de no recibir respuesta positiva de la retirada de este símbolo no estatutario, acudir a los medios de comunicación para que se hagan eco de esta ofensa a nuestro Estatuto de Autonomía que lo es de todos los valencianos0 comentarios:

 
Back to top!