Searching...
viernes, 6 de febrero de 2015

“Regles d'esquivar vocables/ Nacionalisme i lexicografia” / "Reglas de esquivar vocablos / Nacionalismo y lexicografía"

 
El Grup d'Acció Valencianista vos convida demà, dissabte, 7 de febrer de 2015, a les 12.00 hores i en la seua sèu central en el C/ Pintor Gisbert, 17 en Valéncia, a la presentació del llibre “Regles d'esquivar vocables/ Nacionalisme i lexicografia” de l'escritor Ricart García Moya. El GAV ha organisat est acte a on la cultura serà la protagonista, sense deixar de banda la seua tradicional paella de germanor entre tots els assistents a l'acte que aixina ho avisen. Aixina puix, l'acte contarà en la presentació, parlament i posterior firma de llibres per part de l'autor del llibre “ Regles d'esquivar vocables/ Nacionalisme i lexicografia”, llibre que tracta sobre la manipulació de la nostra llengua.

Círcul Cívic Valencià

El Grupo de Acción Valencianista os invita mañana, sábado, 7 de febrero de 2015, a las 12.00 horas y en su sede central en la C / Pintor Gisbert, 17 en Valencia, la presentación del libro "Reglas de esquivar vocablos / Nacionalismo y lexicografía "del escritor Ricart García Moya. El GAV ha organizado este acto donde la cultura será la protagonista, sin dejar de lado su tradicional paella de hermandad entre todos los asistentes al acto que así lo avisen. Así pues, el acto contará con la presentación, conferencia y posterior firma de libros por parte del autor del libro "Reglas de esquivar vocablos / Nacionalismo y lexicografía", libro que trata sobre la manipulación de nuestra lengua.


Twitter : @CCivico_val

0 comentarios:

 
Back to top!