Searching...
miércoles, 25 de febrero de 2015

Carta presentada a Na Rita Barberà Nolla (Alcaldesa de Valéncia) (.val)

A l’atenció de Na Rita Barberà Nolla, alcaldesa de Valéncia,

Voldríem dirigir-nos a vosté en l’intenció de mosatrar-li la nostra preocupació i inquietut pel discurs que va pronunciar a tot el poble valencià durant l’acte de la Crida en les Torres de Serrans del Cap i Casal. Sent sabedors de que, prèviament, tant l’AVL com Escola Valenciana, entitats de les quals vosté serà coneixedora de la seua creença de que la llengua valenciana no és més que un dialecte de la catalana, teoria que choca frontalment contra la veritat científica, social i històrica del poble valencià, el qual sempre ha manifestat escriure i parlar en llengua valenciana, sempre utilisant un lèxic i una normativa completament diferents a la catalana, li han manifestat el seu desig de traduir-li el discurs.

És per això per lo que creem que l’alcaldesa de la Ciutat de Valéncia no pot dirigir un discurs al poble valencià en erros garrafals en el lèxic i en la pronunciació del mateix, en una llengua que ha tingut un Segle d’Or i que és una de les principals senyes d’identitat del poble valencià.

Per tot lo expost, des de CCV, li agraïríem prestara atenció a est escrit, puix creem que per a pronunciar un discurs tan important com el que ha de pronunciar un alcalde el dia de la Crida, ha d’estar ben fet i ben expressat per a un dia tan important en el calendari. Aixina és que li adjuntem el discurs traduït a la llengua valenciana, seguint la normativa de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, que és, sense dubte, la que mostra fidelitat al parlar històric, popular i genuí de la llengua valenciana, cosa que, com vosté sabrà, no fa el parlar de laboratori elaborat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i defés per Escola Valenciana.

Atentament,
José Sanahuja, President de Círcul Cívic Valencià

PD: Est és el text traduït i expressat de forma correcta del seu discurs en la Crida:

¡Poble valencià! ¡falleres i fallers! En esta nit fallera, en esta nit de festa, en esta nit d'ilusió i d'alegria vos anime a que deixeu passar el fret de l'hivern i busquem la calor fallera, la calor que sense dubte nos donen el fòc i la flama, la calor de la primavera d'estiu, la calor fallera, la calor de la llum, la calor de l'ilusió en la qual hem  de buscar l'aplegada de la festa fallera. 

¡Valencians! Anem a donar la benvinguda a la festa perque tots junts diem ¡ya estem en Falles! tots junts ¡ya estem en Falles! atra volta ¡ya estem en falles! 

I en l'inici de les Falles lo que tots volem es escoltar el sentir, lo més esperat, lo més volgut, la Crida de la nostra Fallera Major. La Crida més sentida per tots els valencians. ¡La Crida d'Estefania! 

Pero ans, i fidels a la tradició tinc l'honor de fer-li l’entrega de la clau de la cuitat. Clau que va a obrir-li la porta de Valéncia, la clau que va a obrir els nostres cors a tots, a veïns, a veïnes, a forasters...¡per a que tot lo món vinga a fruir de les millors festes del món! ¡Les falles! Poble valencià, falleres i fallers, té la paraula la nostra fallera major... 

Vos adjuntem el sagell de registre d'entrada:Twitter : @CCivico_val
 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!