Searching...
martes, 17 de febrero de 2015

La acadèmia valenciana de la llengua (AVL) embrutix el nom del valencianiste Manuel Broseta

 Círcul Cívic Valencià agraïx l'afegiment de totes les associacions adherides.

L'apetència catalana sobre Valéncia es destapa durant la Transició, començant la campanya més insidiosa per a tergiversar l´història volent canviar la bandera, la llengua, el nom i fins l´himne i costums dels valencians, lo que donà lloc a la Batalla de Valéncia en la que el Poble Valencià conseguí salvar les quatre senyes d´identitat

L'instrument principal de tota esta campanya, és la creació en el periodo 1996-98 de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) . Fruït d'un pacte polític entre PP i CIU naixqué esta acadèmia composta majoritàriament per catalanistes membres del Institut d'Estudis Catalans. Sent açò una agressió a l'identitat valenciana inadmissible.

Si valencià i català són la mateixa llengua, ¿Per a qué intentar fer-les convergir ?¿Per qué buscar en tant d´interés l´unitat de dos llengües.?. Perque tal unitat no existix. En 2004, PPCV i PSPV acordaren blindar-la en l´Estatut establint un mínim dels 3/5 dels representants en les Corts Valencianes per a poder modificar o derogar esta acadèmia, cosa que impedix als valencians recobrar la nostra realitat llingüística.

La AVL és un atac directe a la nostra personalitat històrica i la nostra pervivència com a poble diferenciat, heretat dels nostres majors i que volem deixar als nostres fills, per lo que com a agressió injusta i illegal devem combatre. Com a resultat nos trobem ara en un moment soci-cultural en que molts jóvens no tenen clara la seua identitat. Esta agressió és un genocidi cultural, un atac contra les mateixes arraïls del poble valencià, i contra el qual lluitarem en totes les nostres forces. 

L'entitat, Manuel Broseta, a on acullen el forum d'opinió impartit per representants de la AVL “Una acadèmia per al sigle XXI” porta el nom de qui fon en vida un gran defensor de la cultura i identitat valencianes, i mostrà en tot moment una claríssima oposició al pancatalanisme, el seu posicionament ideològic i identitari era "una Valéncia forta i gran" Per este motiu tenim la seguritat de que D. Manuel Broseta no hauria tolerat mai una conferència de la AVL per lo qual estan vostés incorrent en una greu falta de respecte cap a la figura i persona d´un excepcional valencià, sempre digne i orgullós de la seua condició. Manuel Broseta fon brutalment assessinat per ETA en giner de 1992.

Si vostés no cancelen la conferència de la AVL deurien com a mínim, estar obligats a donar-ne una atra en relació a la Normativa valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, acció inexcusable en un estat de dret, democràtic, en llibertat d´opinió i d´expressió.

Círcul Cívic Valencià rebuja l'acte de la AVL en el Club de Encuentro Manuel Broseta junt a atres entitats i associacions valencianistes.

A continuació els deixem una còpia exacta de la carta a la que CCV s’adherit per a que puguen llegir-la sancera.


 Círcul Cívic Valencià0 comentarios:

 
Back to top!