Searching...
sábado, 14 de febrero de 2015

PSPV, EUPV i Compromís volen eliminar els coleges concertats / PSPV, EUPV y Compromís quieren eliminar los colegios concertados

No entenem quin problema tenen estos partits en la llibertat de cadascú en portar a sos fills a on vullguen. Si no claven els nassos en tot lo que tinga que vore en l'educació no poden viure tranquils. -No siga, que algun d'estos no se deixe adoctrinar i el proyecte de malvendre Valéncia a l'emperador pancatalaniste se'n vaja a la porra-

Círcul Cívic Valencià no va a posicionar-se ni a favor ni en contra del centres concertats ni públics, pero ¡sí! a favor de la llibertat dels valencians. Si els polítics no foren tan interessats poden conviure les dos ensenyances com tota la vida han convixcut. 

La semana passada en Les Corts van protagonisar un més que tens debat estos tres partits, reclamant més per a la ret pública i revisar la regulació dels centres concertats, que si han de ser subsidiaris de diners públics, s'eliminen aquells que segreguen als chiquets per raó de sexe o no siguen necessaris i en el temps eliminar-los tots.

Mentrimentres els populars en solitari, aprovaven l'ampliació dels concerts de quatre a sis anys. Alegant “el dret a l'educació i el dret dels pares per a poder elegir coleges per a sos fills d'acort en les conviccions morals, religioses, filosòfiques i pedagògiques” Els populars acusaren a l'oposició de que en l'escola pública adoctrinen als alumnes i culpaven a estos de que açò passe.

Nosatros ya no sabem com dir-los a tots que deixen de mentir al poble, uns i atres, ¡no se'n salva ni u!. Que l'adoctrinament és més visible en els partits d'esquerres, ara en l'oposició, és més que evident, pero la cara dura dels populars de dir que la culpa de l'adoctrinament és d'ells quan els que tenen la majoria absoluta per a governar fa una fotracada d'anys són ells, és simplement de nominació als premis a la millor actuació melodramàtica. 

¿Saben qué? Els quatre partits que ocupen Les Corts, són un malensomi per a tots els valencians, ni fan ni deixen fer, uns venuts als deliris de l'imperi pancatalaniste i els atres consentint que l'adoctrinament se faça de manera impune en tots els coleges des de que governen. 

¿En quina autoritat moral el PPCV pot dir a l'oposició que ells volen els públics per a adoctrinar?¿En quina autoritat moral poden dir els del tripartit llaic que poc a poc s'han d'eliminar el centres concertats? ¿Quina classe de democràcia falsa tenim en esta Comunitat Autònoma?

Els valencians definitivament mereixem l'igualtat en tots els centres i que els polítics deixen d’utilisar als nostres fills com a moneda de canvi quan ad ells els convé. ¿A ón estan els populars quan denunciem el pancatalanisme en les escoles públiques? ¿I per qué lleven les subvencions als concertats si no fan dos classes en el català de la AVL? Massa preguntes que ells mai respondran
sincerament perque són polítics.

Twitter : @CCivico_val
 Círcul Cívic Valencià


No entendemos qué problema tienen estos partidos con la libertad de cada uno en llevar a sus hijos a donde quieran. Si no meten las narices en todo lo que tenga que ver con la educación no pueden vivir tranquilos. -No Sea, que alguno de estos no se deje adoctrinar y el proyecto de malvender Valencia al emperador pancatalanista se vaya al traste-

Círculo Cívico Valenciano no va a posicionarse ni a favor ni en contra de centros concertados ni públicos, pero ¡sí! a favor de la libertad de los valencianos. Si los políticos no fueran tan interesados pueden convivir las dos enseñanzas como toda la vida han convivido.

La semana pasada en Las Cortes protagonizaron un más que tenso debate estos tres partidos, reclamando más para la red pública y revisar la regulación de los centros concertados, que si deben ser subsidiarios de dinero público, se eliminen aquellos que segreguen a los niños por razón de sexo o no sean necesarios y con  el tiempo eliminarlos todos.

Mientras tanto los populares en solitario, aprobaban la ampliación de los conciertos de cuatro a seis años. Alegando "el derecho a la educación y el derecho de los padres para poder elegir colegios para sus hijos de acuerdo con las convicciones morales, religiosas, filosóficas y pedagógicas" Los populares acusaron a la oposición de que en la escuela pública adoctrinan a los alumnos y culpaban a los mismos de que esto pase.

Nosotros ya no sabemos cómo decir a todos que dejen de mentir al pueblo, unos y otros, ¡no se salva ni uno !.Que el adoctrinamiento es más visible en los partidos de izquierdas, ahora en la oposición, es más que evidente, pero la cara dura de los populares de decir que la culpa del adoctrinamiento es de ellos cuando los que tienen la mayoría absoluta para gobernar hace una barbaridad de años son ellos, es simplemente de nominación a los premios a la mejor actuación melodramática.

¿Saben qué? Los cuatro partidos que ocupan Las Cortes, son una pesadilla  para todos los valencianos, ni hacen ni dejan hacer, unos vendidos a los delirios del imperio pancatalanista y los otros consintiendo que el adoctrinamiento se haga de manera impune en todos los colegios de que gobiernan.

¿Con qué autoridad moral el PPCV puede decir a la oposición que ellos quieren los públicos para adoctrinar? ¿Con qué autoridad moral pueden decir los del tripartito laico que poco a poco se han de eliminar los centros concertados? ¿Qué clase de democracia falsa tenemos en esta Comunidad Autónoma?

Los valencianos definitivamente merecemos la igualdad en todos los centros y que los políticos dejan de usar a nuestros hijos como moneda de cambio cuando a ellos les conviene. ¿Dónde están los populares cuando denunciamos el pancatalanismo en las escuelas públicas? ¿Y por qué quitan las subvenciones a los concertados si no hacen dos clases en el catalán de la AVL?Demasiadas preguntas que ellos nunca
responderán sinceramente porque son políticos

Twitter : @CCivico_val
 Círculo Cívico Valenciano


0 comentarios:

 
Back to top!