Searching...
jueves, 5 de febrero de 2015

Educació destina 60.000 euros per escriure en català a comissions de Falles, Magdalena i Fogueres / Educación destina 60.000 euros para escribir en catalán en comisiones de Fallas, Magdalena y Hogueras

La Conselleria d'Educació, Cultura i Deport ha convocat ajudes per a les activitats realisades per les comissions de Falles, Magdalena i Fogueres si promocionen l'us del valencià (el català de la AVL) i açò ho informa la Generalitat en un comunicat, la mateixa Generalitat que diu que són els únics que defenen tot lo valencià, la mateixa que vol fer una Llei de Senyes d'Identitat, la mateixa que ha estat en l'acte inaugural del I Centenari de la RACV, la mateixa que no para de fer declaracions de que la seua intenció és homologar els títuls tant de la RACV com els de Lo Rat Penat, la mateixa que vol donar una medalla a la RACV, la mateixa traïdora de sempre als interessos valencians. ¡Apòcrifs! ¡ Fraudulents! Això és lo que són el Partit Popular de la Comunitat Valenciana.

En este presupost entren 62 premis per a les comissions falleres per un import de 30.150€, 12 premis per a la Magdalena per un import de 10.500€ i 29 premis per a les Fogueres per un import total de 19.350€. ¡Ara entenem perque algunes falles s'han passat a escriure el català de la AVL! 

No són dignes de nomenar-se valencians, ni són dignes de rebre un sol vot dels valencians, senyors del PPCV vostés no deuen tindre consciència, ni ànima, ¿Qué van a tindre vostés? ¡Facen-nos un favor i no nomenen més lo valencians que són perque fan mal als oïts, i l'ànima dels qui sí ne tenim, als que sí som valencians!Twitter : @CCivico_val
 Círcul Cívic Valencià


La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte ha convocado ayudas para las actividades realizadas por las comisiones de Fallas, Magdalena y Hogueras si promocionan el uso del valenciano (el catalán de la AVL) y esto lo informa la Generalitat en un comunicado, la propia Generalitat que dice que son los únicos que defienden todo lo valenciano, la misma que quiere hacer una Ley de Señas de Identidad, la misma que ha estado en el acto inaugural del I Centenario de la RACV, la misma que no cesa de hacer declaraciones de que su intención es homologar los títulos tanto de la RACV como los de Lo Rat Penat, la misma que quiere dar una medalla a la RACV, la misma traidora de siempre a los intereses valencianos. ¡Falsos! ¡Fraudulentos! Esto es lo que son el Partido Popular de la Comunidad Valenciana.

En este presupuesto entran 62 premios para las comisiones falleras por un importe de € 30.150, 12 premios para la Magdalena por un importe de 10.500 € y 29 premios para las Hogueras por un importe total de € 19.350. ¡Ahora entendemos porque algunas fallas se han pasado a escribir el catalán de la AVL!

No son dignos de nombrarse valencianos, ni son dignos de recibir un solo voto de los valencianos, señores del PPCV ustedes no deben tener conciencia, ni alma, ¿Qué van a tener ustedes? ¡Haganos y haganse un favor y no nombren más lo valencianos que son porque hacen daño a los oídos, y al alma de quienes sí la tenemos, los que sí somos valencianos!Twitter : @CCivico_val
 Círculo Cívico Valenciano

0 comentarios:

 
Back to top!