Searching...
jueves, 26 de febrero de 2015

@CasaReal : El Rei rebrà l'Alta Distinció de la Generalitat i els valencians li demanem que nos demostre llealtat / El Rey recibirá la Alta Distinción de la Generalitat y los valencianos le pedimos que nos demuestre lealtad

Este divendres el Rei Felip VI rebrà de mans d’Alberto Fabra, l'Alta Distinció de la Generalitat i la Creu de l'Orde de Jaume I El Conquistador en un acte que es celebrarà en el Palau de la Generalitat. Esta distinció s'entrega a persones físiques o jurídiques que hagen sobreeixit en la seua activitat en els interessos generals i particulars de la Comunitat Valenciana.

El Consell justifica l'entrega pel paper que ha fet el rei posteriorment a l'abdicació de son pare, contribuint a un espai de convivència renovat, responsable i solidari.

Círcul Cívic Valencià a nivell intern pot tindre monàrquics i republicans, pero a nivell associació nos agradaria fer una crida d'atenció a Sa Majestat Felip VI, en una sola frase:

“No abandone a aquell poble que per dos voltes li va ser lleal a la seua corona i torne-nos en fets eixa llealtat que hem donat els valencians pels Borbons sense demanar mai res a canvi i sense ser un poble problemàtic, ni separatiste, ni coaccionador” 

El poble valencià es mereix molt més de lo que està rebent per part de Casa Real.

El Rei en una visita a Alacant el passat novembre
Twitter : @CCivico_val
 Círcul Cívic Valencià


Este viernes el Rey Felipe VI recibirá de manos de Alberto Fabra, la Alta Distinción de la Generalitat y la Cruz de la Orden de Jaume I El Conquistador en un acto que se celebrará en el Palacio de la Generalidad. Esta distinción se entrega a personas físicas o jurídicas que hayan sobresalido por su actividad de intereses generales y particulares de la Comunidad Valenciana.

El Consejo justifica la entrega por el papel que ha hecho el rey posterior a la abdicación de su padre, contribuyendo a un espacio de convivencia renovado, responsable y solidario.

Círculo Cívico Valenciano a nivel interno puede tener monárquicos y republicanos, pero a nivel asociación nos gustaría hacer una llamada de atención a Su Majestad Felipe VI, en una sola frase.

"No abandone a aquel pueblo que por dos veces le fue leal a su corona y devuelva con hechos esa lealtad que hemos dado los valencianos por los Borbones sin pedir nada a cambio y sin ser un pueblo problemático, ni separatista, ni coaccionador "

El pueblo valenciano se merece mucho más de lo que está recibiendo por parte de Casa Real.

El Rey en una visita a Alicante el pasado noviembre
Twitter : @CCivico_val
Círculo Cívico Valenciano

0 comentarios:

 
Back to top!