Searching...
martes, 24 de febrero de 2015

COMUNICAT DE L´APAVCF A TOT EL VALENCIANISMEAsociación Pequeño Accionista Valencia C.F.
        
         Des de l’Associació del Chicotet Accioniste del Valéncia CF (APAVCF), volem dirigir-nos a tots vosatros per a anunciar-vos la grata notícia de l’aplegada a un acort de colaboració en les entitats culturals valencianistes Círcul Cívic Valencià CCV, Plataforma Valencianista PLV i Junts Front a l´AVL per la qual cosa redactarem, d’ara en avant, els nostres comunicats, escrits oficials, pàgina web, i escrits a través de les rets socials Facebook i Twitter, en format bilingüe, tant en llengua valenciana com en llengua castellana.

            Ademés, en virtut d’eixe acort, la normativa a utilisar per a la llengua valenciana serà l’elaborada per la secció de llengua de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, entitat centenària defensora de l’identitat, cultura, llengua i tradicions valencianes des de fa cent anys d’història, sent que des d’estes llíne es vullguérem aprofitar l’ocasió per a felicitar a la mateixa pel seu centenari que enguany complix. Esperem que siguen molts més.
            En este gran pas que hui dona la nostra associació, volem reconéixer i recordar que la nostra intenció és conseguir un Valéncia CF millor, un Valéncia que puga aspirar a conseguir els més importants títuls internacionals, un Valéncia del qual la seua afició es puga sentir orgullosa tots els fi de semana.

            És necessari recordar que és la nostra afició la que tots els fi de semana es deixa la gola, ya siga en Mestalla, o ya siga en atres camps que el nostre Valéncia ha de visitar, sent que moltes voltes eixa passió i eixes ganes que té el valencianiste d’apeu d’acompanyar al seu equip allà on siga ocasionen que hagen de dedicar molt de temps, arribant, inclús, a no poder fruir de la companyia de la família alguns fins de semana, o a haver de perdre un dia de treball per lo que est orgull i esta passió signifiquen.

            És per això que el nostre propòsit és el de fomentar l’esperit de que una defensa de la cultura, llengua i tradicions valencianes, des d’un sentit apolític, fora de tota ideologia de gèneroraciste, violent, intolerant, xenòfop o homòfop, puix creem que la valencianitat ha de ser l’essència del Valéncia CF, sent que des de la seua fundació en 1919, la seua afició ha deixat palés que el sentiment valencianiste no és atre que la proyecció, a través del fútbol, de l’esperit de valenciania.

            Per ad esta associació, defensora dels interessos dels chicotets accionistes del Valéncia, és important recordar que, qui fa cada dia més gran este club, la que és titular d’un sentiment que no es pot vendre ni comprar, és ni més ni manco que aquella part d’este club que representa el 30%  d’eixe sentiment que està a punt de complir 96 anys d’història.

            Per atra part, l’APAVCF vol anunciar que es presta a colaborar, en tots els àmbits que la mateixa precise, en la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, en lo que d’ara en avant esta centenària entitat té les portes obertes per a iniciar el camí de conseguir un Valéncia CF més valencià.
            Per últim, volem desijar que est acort de colaboració servixca per a que cada una de les entitats subscriptores del mateix conseguixca alcançar els objectius que les mateixes es proponguen.

            Moltes gràcies a tots,

¡AmuntValéncia! ¡¡VixcaValéncia!!

Círcul Cívic Valencià 
Back to top!