Searching...
domingo, 4 de enero de 2015

@Antiblavers Brines i la seua llaugerea / @Antiblavers Brines y sus descuidos
Círcul Cívic Valencià li vol donar la més sincera enhorabona a Na Desamparados
per l'acort que ha conseguit per part de Luís Pedro Brines García pels fets ocorreguts en el portal www.antiblavers.org i que obliguen a Brines a borrar tot el contingut sobre la persona del pare de la demandant.

Aixina com conseguir que esta sentencia siga pública i que el portal citat l'haja de publicar íntegrament i en lloc preeminent durant un mes. Que Brines s'ha de fer càrrec de pagar la multa que ell mateixa ha acceptat de 1.500€ en concepte de danys i prejuïns a la demandant, quedant escrit que si este no fa efectiu el pagament de la multa serà requerit judicialment.

 Círcul Cívic Valencià

Círculo Cívico Valenciano le quiere dar la más sincera enhorabuena a Dña. Desamparados
por el acuerdo que ha conseguido por parte de Luis Pedro Brines García por los hechos ocurridos en el portal www.antiblavers.org y que obligan a Brines a borrar todo el contenido sobre la persona del padre de la demandante.

Así como conseguir que esta sentencia sea pública y que el portal citado la haya de publicar íntegramente y en lugar preeminente durante un mes. Que Brines se hará cargo de pagar la multa que él mismo ha aceptado de 1.500 € en concepto de daños y prejuicios a la demandante, quedando escrito que si éste no hace efectivo el pago de la multa será requerido judicialmente.

Círculo Cívico Valenciano


0 comentarios:

 
Back to top!