Searching...
lunes, 26 de enero de 2015

Lo Rat Penat convoca el tradicional concurs de llibrets de falla

 

Des de Círcul Cívic Valencià fem i farem l'esforç de donar divulgació a tots els events de totes les entitats que defenen Lo Regne de Valéncia , ya siguen concursos, conferències...Lo important és que esta informació arribe a la gent, perqué fan poble,fan unió, fan força, perqué estes activitats són cultura, són tradició, són història, són llengua i CCV està per a treballar i defendre tot lo que siga nostre.

Com ve fent des de 1903, Lo Rat Penat ha convocat el tradicional Concurs de Llibrets de Falla fent l’anual “crida” a les Comissions Falleres i als poetes valencians per a participar en este certamen a on l’humor, l´ingeni i la gràcia, ademés de la rima i tècnica dels seus versos són els protagonistes d´esta part fonamental de la llengua i cultura valencianes i de la nostra Festa més universal.

Este centenari concurs, en el qual es repartiran els premis en estandart per a les falles, és possible gràcies a la colaboració dels següents patrocinadors: Excm. Ajuntament de Valéncia, Excma. Diputació de Valéncia, Las Provincias, Levante-EMV, La Casa de Los Falleros, Armando Serra, Família Peris, Família Camps, Família Melià, Família Alapont i Família Ramon-García.

DATES DE PRESENTACIÓ

2 de febrer de 2015, últim dia per a l’entrega de 7 còpies dels originals en vers i en llengua valenciana, en format A4, totalment anònims i en un lema, en la Secretaria de Lo Rat Penat, C/ Trinquet de Cavallers, 9 de Valéncia, per a ser evaluats pels membres de jurat.
27 de febrer, últim dia per a l’entrega de 10 eixemplars dels llibrets impresos i tal com van a ser distribuïts. Igualment últim dia per a l’entrega d’originals que participen en el Premi de Portada.

INSCRIPCIÓ

Podran participar totes les comissions de falla que ho desigen, sempre que estiguen censades com a tals en la Junta Central Fallera. En la Secció “Regne de Valéncia” només podran participar els llibrets de les falles que no estiguen integrades en la Junta Central Fallera.

Els treballs hauran d’estar escrits en vers i en llengua valenciana. En primer lloc se presentaran escrits a màquina, en format A4, totalment anònims, en un lema, en la Secretaria de Lo Rat Penat, C/ Trinquet de Cavallers, 9 – 46003 Valéncia, Tel. 96 391 09 92, de 10 h. a 13 h. per lo matí, i de 17 h. a 21 h. per la vesprada, quedant automàticament descalificats els treballs que porten seudònims o firma que permeta al jurat identificar a l’autor.
Se presentaran SÈT còpies dels treballs. La data per a la presentació dels treballs finalisarà improrrogablement el dia 2 de febrer de 2015, a les 21 h.

Entre els dies 16 a 27 de febrer de 2015, totes les comissions hauran de presentar en la Secretaria de Lo Rat Penat, C/ Trinquet de Cavallers nº 9 de Valéncia, Tel. 96 391 09 92, de 10 h. a 13 h. per lo matí, i de 17 h. a 21 h. per la vesprada, DÈU eixemplars dels llibrets, impresos i tal com van a ser distribuïts.

Des del dia 28 de febrer al 2 de març, se comprovarà en Lo Rat Penat, que els treballs presentats coincidixen en els que se van a divulgar, quedant automàticament descalificats tots aquells que sofrixquen modificacions, aixina com aquells que no hagueren aportat els eixemplars editats. En tots els llibrets editats haurà de figurar expressament el nom de l’autor o autora, no sent admesos els llibrets anònims o firmats per la Comissió.
Els originals que participen en el Premi de Portada podran presentar-se igualment fins al dia 27 de febrer, valorant-se al màxim la relació del dibuix de la portada en el tema de la falla.

El jurat se reunirà en Lo Rat Penat el dia 3 de març i emetrà el veredicte, el qual serà inapelable. Només porteriorment a assignar la puntuació a cada treball, s’informarà als membres del jurat del nom de l’autor aixina com del de la Comissió de la falla.

Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!