Searching...
domingo, 18 de enero de 2015

El rei Felipe VI accepta ser president honorífic dels actes del centenari de la RACV / El rey Felipe VI acepta ser presidente honorífico de los actos del centenario de la RACV
 Real Acadèmia de Cultura Valenciana

Felipe VI ha transmés a l'entitat llingüística i cultural valencianista el seu desig de rebre-los en audiència, al mateix temps que ha acceptat ser president honorífic del actes del centenari de l'acadèmia regida per les Normes del Puig de 1981 i a la que son pare, el rei Juan Carlos I va concedir el títul de Real l'any 1991.
Per als valencians la Real Acadèmia de Cultura Valenciana és, junt a Lo Rat Penat i les moltes associacions culturals i apolítiques que treballem sense descans per les nostres senyes d'identitat, un referent en quant a llengua i cultura, ya que el seu diccionari és el que haurien d'estudiar els nostres chiquets, el valencià dels nostres antepassats, que d'incults no tenien res.

No podem deixar de nomenar i agrair la llabor de les diferents seccions que treballen dins d’esta institució incansablement per la defensa de les nostres senyes i que com tots sabem no hi ha atra institució que desenrolle estos treballs, sense els quals  nos voríem òrfens de moltes coses, i ad estes;  les  volem valorar en tot el respecte que se mereixen: Aula d’Humanitats i de Ciències Valencianes; Ciències Mig Ambientals i Agroalimentàries “Eduardo Primo Yúfera”; Cronistes del Regne de Valéncia “Roc Chabàs”; Economia i Dret “Lluís de Santàngel”; Etnologia i Cultura Popular; Genealogia i Heràldica; Història “Julian Ribera i Tarragó”; Ingenieria; Ingenieria cartogràfica i geografia “Jorge Juan”; Història de l’Art Valencià “Mariano Benlluire Gil”; Llengua i Lliteratura Valencianes “Lluis Fullana Mira”; Lliteratura Valenciana en Castellà i unes atres llengües; Musicologia “Juan Bautista Comes”; Patrimoni Artístic; Prehistòria, Arqueologia i Estudis Ibèrics “Domingo Fletcher Valls”. Aixina com també l’Escola Superior d’Estudis Valencians i inclús el servici de la botiga.

Nos congratulem de que el rei de tots els espanyols haja tengut dos deferències dirigides a tot Lo Regne de Valéncia en este 2015 que acabem de començar i que serà sense dubte un any dur i de molta faena, més encara si això és possible, per a totes les entitats valencianistes.
L'acte tindrà lloc el pròxim dimarts en La Llonja de Valéncia i constarà d'una primera part d'índole més acadèmica i d’una segona a càrrec de la Banda Municipal de Valéncia, acompanyada de la Coral Catedralícia de Valéncia.

Des de CCV seguirem el actes del centenari de la RACV i mantindrem informats als valencians.

 Círcul Cívic Valencià

Tuiter : @CCivico_val
 Real Academia de Cultura ValencianaFelipe VI ha transmitido a la entidad lingüística y cultural valencianista su deseo de recibirlos en audiencia, al tiempo que ha aceptado ser presidente honorífico de los actos del centenario de la academia regida por las Normas del Puig de 1981 y a la que su padre, el rey Juan Carlos I concedió el título de Real en 1991.

Para los valencianos la Real Academia de Cultura Valenciana es, junto con Lo Rat Penat y las muchas asociaciones culturales y apolíticas que trabajamos sin descanso por  nuestras señas de identidad, un referente en cuanto a lengua y cultura, ya que su diccionario es el que deberían estudiar nuestros niños, el valenciano de nuestros antepasados, que de incultos no tenían nada.
No podemos dejar de nombrar y agradecer la labor de las diferentes secciones que trabajan dentro de esta institución incansablemente por la defensa de nuestras señas y, que como todos sabemos no hay otra institución que desarrolle estos trabajos, sin los cuales nos veríamos huérfanos de muchas cosas, y a estas mismas; las queremos valorar con todo el respeto que se merecen: Aula de Humanidades y de Ciencias Valencianas; Ciencias Medio Ambientales y Agroalimentarias "Eduardo Primo Yúfera"; Cronistas del Reino de Valencia "Roc Chabás"; Economía y Derecho "Luis de Santángel"; Etnología y Cultura Popular; Genealogía y Heráldica; Historia "Julian Ribera y Tarragó"; Ingeniería; Ingeniería cartográfica y geografía "Jorge Juan"; Historia del Arte Valenciano "Mariano Benlluire Gil"; Lengua y Literatura Valencianas "Lluis Fullana Mira"; Literatura Valenciana en Castellano y otras lenguas; Musicología "Juan Bautista Comes"; Patrimonio Artístico; Prehistoria, Arqueología y Estudios Ibéricos "Domingo Fletcher Valls". Así como también la Escuela Superior de Estudios Valencianos e incluso el servicio de la tienda en internet.

Nos congratulamos de que el rey de todos los españoles haya tenido dos deferencias dirigidas a todo El Reino de Valencia en este 2015 que acabamos de empezar y que será sin duda un año duro y de mucho trabajo, más aún si cabe, para todas las entidades valencianistas.

El acto tendrá lugar el próximo martes en La Lonja de Valencia y constará de una primera parte de índole más académica y de una segunda a cargo de la Banda Municipal de Valencia, acompañada de la Coral Catedralicia de Valencia.

Desde CCV seguiremos los actos del centenario de la RACV y mantendremos informados a los valencianos.

 Círculo Cívico Valenciano

Tuiter : @CCivico_val
APP gratuita: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crcul.cvic.valenci&hl=es

0 comentarios:

 
Back to top!