Searching...
sábado, 31 de enero de 2015

Enhorabona Curva Nord @CN10_VCF / Enhorabuena Curva Nord

Curva NordLa Curva Nord, una de les entitats més conegudes de totes les que animen al Valencia CF, ha anunciat que d'ara en avant inclourà en sos comunicats la llengua valenciana, a part de l'espanyola i l'anglesa. Per a la llengua valenciana anunciaven en son comunicat que seguiran la normativa vigent  de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. RACV.

En un comunicat oficial han indicat que esta iniciativa aplega gràcies a un acort de colaboració celebrat en les entitats Círcul Cívic Valencià, Plataforma Valencianista i Junts Front a la AVL. La Curva Nord considera que “front a la AVL, estes entitats realisen una gran llabor per la defensa de la cultura, de la llengua i de l'identitat valencianes”.

“Esta colaboració en la RACV servix per a conseguir un Valéncia CF millor, un Valencia CF que estiga al costat de la seua afició, la que realment vol este club, la que és propietaria d'un sentiment que està pròxim a complir 100 anys d'història”.

En este comunicat, feliciten a la RACV per la celebració del seu I centenari. “Felicitar-la pel seu centenari que se celebra a lo llarc d'este any 2015 i reiterar la nostra predisposició a ajudar a esta entitat defensora de la cultura valenciana en tots aquells punts que precise”.

A pesar de que las crítiques de varis sectors no s'han fet esperar, en els consabuts “espanyolistes, feixistes, i demés bogeries” que en CCV estem tan acostumats a escoltar, la Curva Nord s'ha refermat en que és tracta d'una entitat “apolítica, independent de qualsevol ideologia o partit polític”, ademés, de condenar las conductes radicals, xenòfobes, racistes i homòfones.

“La millor manera de potenciar els sentiments nets d'amor a uns colors i a una cultura com la nostra és l'animació pacífica a través de la potenciació de la llengua valenciana, estàndart que és l'essència de lo que representa el poble valencià i per afegiment, lo que és el Valéncia CF”.

CCV vol donar les gràcies a totes les persones que han fet esta unió per a defendre una cosa que no deuríem, puix per dret nos pertany. Sense cada una de les persones implicades en treballar desinteressadament per la nostra terra, costums, tradicions, llengua…tot açò no seria possible

¡Gràcies a tots!
¡Amunt Valéncia! ¡Vixca Valéncia!

Twitter : @CCivico_val
 Círcul Cívic Valencià

Curva Nord

La Curva Nord, una de las conocidas entidades que animan al Valencia CF, ha anunciado que a partir de este momentos incluirá en sus comunicaciones la lengua valenciana, a parte de la española y la inglesa. Para la lengua valenciana anunciaban en su comunicado que seguirán la normativa de la Real Academia de Cultura Valenciana –normes d’El Puig-.

En un comunicado oficial han indicado que esta iniciativa llega gracias a un acuerdo de colaboración celebrado con las entidades del Círculo Cívico Valenciano, Plataforma Valencianista i Junts Front a l’AVL. La Curva Nord considera que “frente a la AVL, estas entidades realizan una gran labor en la defensa de la cultura, de la lengua y de la identidad valencianas”

“Esta colaboración con la RACV sirve para conseguir un Valencia CF mejor, un Valencia CF que esté al lado de su afición, la que realmente quiere este club, la que es propietaria de un sentimiento que está próximo a cumplir 100 años de historia”, aseguran los miembros de la Curva Nord.

En su comunicado, felicitan a la RACV por la celebración de su centenario. “Felicitarla por su centenario que se celebra a lo largo de este año 2015 y reiterar nuestra predisposición a ayudar a esta entidad defensora de la cultura valenciana en todos aquellos puntos que precise”

A pesar de que las críticas de varios sectores no se han hecho esperar, con los consabidos “españolistas, fachas, y demás tonterías” que en CCV estamos tan acostumbrados a escuchar la Curva Nord ha hecho hincapié en que se trata de una entidad “apolítica, independiente de cualquier ideología o partido político”, además, de condenar las conductas radicales, xenófobas, racistas u homófonas. 

“La mejor manera de potenciar los sentimientos limpios de amor a unos colores y a una cultura como la nuestra es la animación pacífica a través de la potenciación de la lengua valenciana, estandarte que es la esencia de lo que representa el pueblo valenciano y por añadidura, lo que es el Valencia CF”
CCV quiere dar las gracias a todas las personas que han hecho esta unión respecto a defender algo que no deberíamos, pues por derecho nos pertenece. Sin cada una de las personas implicadas en trabajar desinteresadamente por nuestra tierra, costumbres, tradiciones, lengua…todo esto no sería posible.

¡Gracias a todos!
¡Amunt Valencia! ¡Vixca Valencia!

Twitter : @CCivico_val
 Círculo Cívico Valenciano

0 comentarios:

 
Back to top!