Searching...
martes, 20 de enero de 2015

Les AMPES pro-unitat dels "països catalans" -part2- (Versió Valencià)En qui va “Gonzalo Anaya” i lo que volen per als nostres fills: Les entitats ACPV, ACV Tirant, Escola Valenciana, Castelló per la Llengua, Ca Revolta, Confederació Gonzalo Anaya, FAPA-València i Societat Coral El Micalet;  els sindicats A Contracorrent, BEA, CCOOPV, COS, Intersindical Valenciana i UGTPV; i els partits polítics PSPV-PSOE, EUPV, Compromís, ERPV, Els Verds del País Valencià, Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans (PSAN), Moviment de Defensa de la Terra (MDT) y Candidatura d'Unitat Popular (CUP), , Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, Plataforma pel Dret de Decidir.


L’únic que volen i anhelen estes entitats i partits polítics és l’unitat de la llengua i que passem a ser part dels inexistents “països catalans” relegant als nostres fills a ser catalans de segon i matant tant lo valencià con lo espanyol. ¡Llamentables les seues propies paraules «la sociedad que defiende una educación pública, de calidad y en catalán»  lo que no sabem és perqué hui utilisen el castellà per a defendre a soles el català.

En CCV nos preguntem per a qué servix que l'educació obligatòria siga fins als 16 anys, per a nosatros va en contra de l'obligació i el dret a l'educació. Açò no fa més que donar peu a que els sindicats utilisen als menors per als seus propis interessos. Que facen manifestacions, protestes, lo que vullguen, pero ¿faltar el menors sense consentiment patern? ¿Des de quant el dret de reunió i folga ha passat de ser un dret dels treballador a ser també un dret dels estudiants menors d'edat? ¡Quin país estem creant! 

A soles volen als nostres fills per a fer en ells lo que els done la gana, adoctrinament llingüístic i ara que vagen a fer “bulto” a les manifestacions ¿Per a quant donar-los la bandereta per a la foto? 

¡Tenen tant d'interés en que els menors puguen eixir al carrer a traure les proclames catalanistes dels professors que ya no els importa que perguen hores de classe i s'arrisquen físicament fòra de les aules i tot açò sense el consentiment dels pares! 

Si les AMPES volen fer folgues, que les facen ells en els seus fills, pero no obligant a fer un paró de classes que afecta a tots els alumnes vullguen o no fer la folga. ¡Ya se les apanyaran per a ser ells els bons davant els menors!

¿Qué passarà en aquells alumnes que no facen folga? ¿Se'ls donarà classe normal? ¿Tindran drets els insumissos a les AMPES i professorat? ¿Seran dies de classe sense més importància qué la de qué els nostres menors engrossen les quantitats d'assistència a les manifestacions?
Nos pareix un tema tan important i greu, i una nova manipulació directa d'adoctrinament als nostres fills que nos agradaria obrir un debat i que els pares i mares siguen els que parlen. Nosatros els proponem que deixen les seues opinions al respecte en @Ccívico_val o en https://www.facebook.com/CirculoCivico 

¿Qui són les AMPES per a decidir per els pares les coses que deprenen, fan o deixen de fer els nostres fills sense el nostre consentiment? Si Eva Grimaltos, afirma que açò és “per a recuperar l'escola democràtica i participativa que educa i forma ciutadania crítica capaç de decidir i d'actuar de manera colectiva” ¿Per qué els pares que no estem d'acort en l'ensenyança qué estan rebent els nostres fills no tenim eixe dret? ¿Per qué si no eres de les AMPES i no les subvenciones,en acabant en la porta del colege te miren igual que miren a l’alumne que s'alça en classe per a defendre lo valencià contra lo català? 

Estem farts de la discriminació, això sí, tan democràtica que tenen vostés de ridiculisar a tot aquell que no accepta la seua catalana doctrina.

 Círcul Cívic Valencià

Tuiter : @CCivico_val

0 comentarios:

 
Back to top!