Searching...
jueves, 22 de enero de 2015

Exigim l’emisió de les mascletades per TVE1 / Exigimos la emisión de las mascletàs por TVE1


Fa uns dies va començar una campanya que, en especial, a tots els valencians nos interessa i a la qual creem que hauríem de donar-li màxima difusió per a que tot lo món puga firmar. Si hi ha unes festes que ho mereixen eixes són ¡Les Falles! Estem segurs que no serem a soles valencians el que firmen esta reclamació més que justificada, puix en tota Espanya són conegudes i reconegudes les nostres falles i -¡com no!- les mascletades.

Quan arriben les falles i veus Valéncia plena de gent de tota Espanya i moltíssima gent de l'estranger és quan te pots fer una mínima idea de quan importants són les nostres festes, i diem una mínima perque és impossible imaginar fins a quin punt són conegudes les Falles i les seues mascletades; eixa maravellosa disparada sincronisada de masclets i carcasses que són un regal per als sentits, gràcies als pirotècnics per fer música en la pólvora, pel conjunt de sons i colors que fan que els pels s'ariçonen sense poder remediar-ho.  

Uns milers d'afortunats podran vore-ho en directe durant dèneu dies, pero millons de valencians, d'espanyols i estrangers no podrem fruir del espectàcul tant de les mascletades com del restant dels actes fallers. 

Per a una valenciana no poder vore l'ofrena a la Geperudeta és un martiri, i aixina podríem estendre-nos en fulles i fulles d'escrit, pero hui lo que volem és que presten atenció a la petició que han obert en internet per a demanar-li a TVE1 que donen la cobertura a les FALLES 2015 com se mereixen i com se mereixem tots els que no podem acodir a gojar d'elles.

Televisió Espanyola TVE-1, va fer una nefasta emissió de les Mascletades i de Les Falles en general en el 2014, per este motiu, i seent Les Falles de Valéncia, festes d'interés turístic internacional, EXIGIM a RTVE que totes les mascletades des del dia 1 de març fins al 19, dia de Sant Josep, a les 14.00 hores siguen emeses en obert per a tota la Espanya i, encara més, les haurien d'emetre pel Canal Internacional, ya que són molts els països suramericans i més països a on hi han valencians, espanyols, o simplement gent d'a on siga que podria fruir d'estes festes que, tots, si tingueren oportunitat vindrien a vore-les en directe.

Volem vore els imposts dels valencians i valencianes reflectits en la televisió pública de tot l'Estat espanyol en una de les festes més grans i seguides d'Espanya, i estem segurs i vostés ho saben de tot lo món. 

Poden votar en el següent enllaç:

Des de CCV animem a tot lo món a votar per a que els nostres drets se facen valdre i com a mínim nos deixen fruir de les mascletades i, si conseguim que facen un desplegament el dia de la “Cremà”, els dies de l'Ofrena i un seguiment de les nostres internacionals festes, puix millor que millor.

 Círcul Cívic Valencià

Tuiter : @CCivico_val
Hace unos días comenzó una campaña que, en especial, a todos los valencianos nos interesa y a la que pensamos que deberíamos darle máxima difusión para que todo el mundo pueda firmar. Si hay unas fiestas que lo merecen esas son ¡Las Fallas! Estamos seguros de que no seremos solo valencianos lo que firmen esta reclamación más que justificada, pues en toda España son conocidas y reconocidas nuestras fallas y -¡Cómo no! - Las mascletàs.

Cuando llegan las fallas y se ve Valencia llena de gente de toda España y muchísima gente del extranjero es cuando te puedes hacer una mínima idea de lo importantes que son nuestras fiestas, y decimos una mínima porque es imposible imaginar hasta qué punto son conocidas las Fallas y sus mascletàs; esa maravillosa disparada sincronizada de cohetes y carcasas que son un regalo para los sentidos, gracias a los pirotécnicos para hacer música con la pólvora, por el conjunto de sonidos y colores que hacen que el vello se erice sin poder remediarlo.

Unos miles de afortunados podrán verlas en directo durante diecinueve días, pero millones de valencianos, de españoles y extranjeros no podremos disfrutar del espectáculo, tanto de las mascletàs como del resto de los actos falleros.

Para una valenciana no poder ver la ofrenda a la Virgen de los Desamparados  es un martirio, y así podríamos extendernos  hojas y hojas de escrito, pero hoy lo que queremos es que presten atención a la petición que han abierto en internet para pedirle a TVE1 que den la cobertura a las FALLAS 2015 que se merecen y como nos  merecemos todos los que no podemos acudir a gozar de ellas.

Televisión Española TVE-1, hizo una nefasta emisión de las Mascletàs y de Las Fallas en general en el 2014, por este motivo, y siendo Las Fallas de Valencia, fiestas de interés turístico internacional, EXIGIMOS a RTVE que todas las mascletàs desde el día 1 de marzo hasta el 19, día de San José, a las 14.00 horas sean emitidas en abierto para toda la España y, más aún, las deberían emitir por el Canal Internacional, ya que son muchos los países sudamericanos y más países donde hay valencianos, españoles, o simplemente gente de donde sea que podría disfrutar de estas fiestas que, todos, si tuvieran oportunidad vendrían a verlas en directo.

Queremos ver los impuestos de los valencianos y valencianas reflejados en la televisión pública de todo el Estado español en una de las fiestas más grandes y seguidas de España, y estamos seguros y ustedes lo saben de todo el mundo.

Pueden votar en el siguiente enlace:

Desde CCV animamos a todo el mundo a votar para que nuestros derechos se hagan valer y al menos nos dejen disfrutar de las mascletàs y si conseguimos que hagan un despliegue el día de la "Cremà", los días de la ofrenda y un seguimiento de nuestras internacionales fiestas, pues mejor que mejor.

 Círculo Cívico Valenciano

Tuiter : @CCivico_val

0 comentarios:

 
Back to top!