Searching...
miércoles, 14 de enero de 2015

La “democràcia” de Compromís / La "democracia" de Compromís

En CCV anem coleccionant joyes de les mostres de lo que serà la gran democràcia que anuncia en molt de rebombori i extremada publicitat -igual d'extrems que son ells- Compromís. Si esta gent arriba a les alcaldies i Generalitat ya estem veyent  la censura, per eixemple, d’este alcalde a les llengües oficials de la nostra terra.

   Una nova mostra és la de Jordi Juan Huguet, alcalde de Tavernes de la Valldigna, que pertany a la Coalició Bloc-Compromís i que el passat cinc de giner va deixar als chiquets, chiquetes i demés assistents al pregó dels reixos en les ganes de sentir el parlament d’estos, i tot per no voler escoltar en democràcia -la seua democràcia- la llengua oficial de l'Estat espanyol.
   Sos Majestats, en acabar de recórrer els carrers de la població, arribaren a la Casa Consistorial i pujaren al balcó, per a com mana la tradició dirigir-se als més menuts. Els chiquets i chiquetes esperaven ansiosos el discurs real, pero se van haver de conformar en saludar a Melchor, Gaspar i Baltasar i escoltar només el parlament del seu alcalde en català. El reixos esta vegada se quedaren muts perque l’alcalde va prohibir que feren el seu tradicional parlament censurant-lo minuts ans de que eixiren al balcó.
   ¿S'enrecordeu quan éreu nanos? Quina ilusió quan aguaitaven els reixos pel balcó, i quina poca vergonya la del democràtic alcalde que només per una qüestió de discriminar una de les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana -per no dir les dos- ya que ell utilisa el català baix el nom de valencià, llengua aliena a la nostra terra, va deixar als nanos sense discurs real.
  Des de CCV rebugem estes actituts totalitàries i demanen que se respecten les dos llengües oficials de lo Regne de Valéncia i que deixen d’utilisar el català, que ni és ni la sentim com a la nostra llengua, i molt manco que un càrrec públic se permeta este tipo d'actuacions que de democràtiques tenen ben poc. 

 Círcul Cívic ValenciàEn CCV vamos haciendo colección de joyas de las nuestras de lo que será la gran democracia que anuncia a bombo y platillo con extremada publicidad -igual de extremos que son ellos- el partido político “Compromís” si esta gente llega a las alcaldías y Generalitat.
    Una nueva muestra es la de Jorge Juan Huguet, alcalde de Tavernes de la Valldigna, que pertenece a la Coalición Bloc-Compromís y que el pasado cinco de enero dejó a los niños, niñas y demás asistentes al pregón de los Reyes Magos con las ganas de escuchar el pregón de los mismos, y todo por no querer escuchar en democracia -su democracia- la lengua oficial del Estado español.
    Sus Majestades, al terminar de recorrer las calles de la población, llegaron a la Casa Consistorial y subieron al balcón, para como manda la tradición dirigirse a los más pequeños. Los niños y niños esperaban ansiosos el discurso real, pero se tuvieron que conformar con saludar a Melchor, Gaspar y Baltasar y escuchar sólo las palabras de su alcalde en catalán. El Reyes esta vez se quedaron mudos porque el alcalde prohibió el tradicional pregón censurándolo minutos antes de que estos salieran al balcón.

    ¿Os acordáis cuándo erais pequeños? Qué ilusión cuando asomaban los Reyes por el balcón, y qué poca vergüenza la del democrático alcalde que sólo por una cuestión de discriminar una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana por no decir las dos- ya que él usa el catalán bajo el nombre de valenciano, una lengua ajena a nuestra tierra, dejó a los chicos sin discurso real.
   Desde CCV rechazamos estas actitudes totalitarias y pedimos que se respeten las dos lenguas oficiales del Reino de Valencia y que dejen de utilizan el catalán, que ni es ni la sentimos como nuestra lengua, y mucho menos que un cargo público se permita este tipo de actuaciones que de democráticas tienen bien poco.
 Círculo Cívico Valenciano1 comentarios:

nelo dijo...

No, yo no vullc que's respecten les dos llengües oficials, mentres una de elles siga el catalá......Mentres siga oficial la llengua de la AVL, del "ensenyament del valenciá" i "la nostra llengua" que nostra no es sino la de ells, la dels valencians venuts i traidors.....No sé com n'hi ha gent valenciana que'ls vota....Bo, si ho sé, com que n'hi ha molta gent que a soles veu programes de televisio de la 5.......

 
Back to top!