Searching...
domingo, 18 de enero de 2015

¿Cóm se finança Compromís? / ¿Cómo se financia Compromís?

Si fa unes hores parlàvem de la guerra oberta en Vilarreal dins de la coalició Bloc-Compromís, ara nos arriba l'acte celebrat baix el títul “la valència que volem” en l'edifici de ACPV (acció cultural del país valencià) edifici que paga la seua hipoteca en els diners públics de la Generalitat Catalana (715.000€). En este llamentable context Oltra, Ribó i Morera han plantejat els seus objectius com una espècie de conversació en els ciutadans.

¡No sabem si és llegal, pero d'ètic té ben poc!

Els pareixerà ètic als catalanistes, pero volem saber l'opinió dels valencians i per això els posarem en precedents de lo que és i sufraga esta entitat de la qual és president Eliseu Climent i que ya s'ha mostrat en massa ocasions partidari del procés secessioniste català i que asegura que la deriva independentista eixercirà un “efecte dòmino” en la Comunitat Valenciana i no s'amaga de dir-ho públicament:

Que la Comunitat està més prop de Catalunya i les seues aspiracions; que la Comunitat ya s'articulat en el restant dels “països catalans”; que fa temps que van de la mà de la ANC (assamblea nacional catalana) en el que entren les formacions polítiques de EUPV, PSPV, Compromís; que considera que els valencians “estem més prop del principat de Catalunya i les seues aspiracions”; que proclama que “l'anticatalanisme també ha mort i que han guanyat moltes esferes”; que els partits anticatalans de Valéncia s'han dissolt.

Tot açò ho proclama el president de la seu a on Compromís ha fet la seua aparició ya en plena pre-campanya.

¡Valencians esta seu la paga Catalunya en diners públics, ni més ni manco que la quantitat de 715.000€ anuals!

A estos personages hi haurà que explicar-li de nou; que a lo manco CCV NO som anticatalanistes. És més, per sort, tenim amics en Catalunya i no pocs.

¡Som defensors de Lo Regne de Valéncia! I lluitarem contra tot aquell que vullga destruir-lo se nomene com se nomene. Nosatros no farem distincions a l'hora de defendre la nostra història, llengua, cultura pròpies. No som nosatros els excloents.

¡Perqué uns tenen els diners bruts, pero nosatros tenim la raó de l'història!

 Círcul Cívic ValenciàSi hace unas horas hablábamos de la guerra abierta en Villarreal dentro de la coalición Bloc-Compromís, ahora nos llega el acto celebrado bajo el título "la valencia que queremos" en el edificio de ACPV (acción cultural del país valenciano) edificio que paga su hipoteca con el dinero público de la Generalidad Catalana (€ 715.000). En este lamentable contexto Oltra, Ribó y Morera han planteado sus objetivos como una especie de conversación con los ciudadanos.

¡No sabemos si es legal, pero de ético tiene poco!


Los parecerá ético a los catalanistas, pero queremos saber la opinión de los valencianos y por eso los pondremos en antecedentes de lo que es y sufraga esta entidad de la que es presidente Eliseu Climent y que ya se ha mostrado en demasiadas ocasiones partidario del proceso secesionista catalán y que asegura que la deriva independentista ejercerá  un "efecto dominó" en la Comunidad Valenciana y no se esconde de decirlo públicamente:

Que la Comunidad está más cerca de Cataluña y sus aspiraciones; que la Comunidad ya se articula con el resto de los "países catalanes"; que hace tiempo que van de la mano de la ANC (asamblea nacional catalana) en el que entran las formaciones políticas de EUPV, PSPV, Compromís; que considera que los valencianos "estamos más cerca del principado de Cataluña y sus aspiraciones"; que proclama que "el anticatalanismo también ha muerto y que han ganado muchas esferas"; que los partidos anticatalanes de Valencia se han disuelto.

Todo esto  proclama el presidente de la sede en donde Compromís ha hecho su aparición ya en plena pre-campaña.
¡Valencianos esta sede la paga Cataluña con dinero público, ni más ni menos que la cantidad de 715.000 € anuales!

A estos personajes habrá que explicarle de nuevo; que al menos en CCV NO somos anticatalanistas. Es más, por suerte, tenemos amigos en Cataluña y no pocos.

¡Somos defensores del Reino de Valencia! Y lucharemos contra todo aquel que quiera destruirlo se llame como se llame. Nosotros no haremos distinciones a la hora de defender nuestra historia, lengua o cultura propias. No somos nosotros los excluyentes.


¡Porque unos tienen el dinero sucio, pero nosotros tenemos la razón de la historia!

 Círculo Cívico Valenciano

0 comentarios:

 
Back to top!