Searching...
martes, 13 de enero de 2015

Queixa al rector de la UPV d'entitats valencianistes / Queja al rector de la UPV de entidades Valencianistas

 Círcul Cívic ValenciàDes de Círcul Cívic Valencià, Junts front L'Avl i Plataforma Valencianista volem indicar-li lo següent:

Diferents alumnes de l'Universitat que vosté representa nos han fet aplegar el seu descontent per la seua felicitació de Nadal, per això li fem arribar este escrit.

Sr. Francisco Mora Mas, vosté que és d’Elig deuria repassar l’història de nostra terra valenciana (ya que el ser ingenier de telecomunicacions pareix que no favorix massa els seus coneiximents sobre la llengua valenciana).

Vosté escriu un valencià catalanisat (llengua normalisada en 1.930 per un químic cubà), al contrari que el valencià naixcut en anterioritat a la vinguda de Jaume I.

Les associacions valencianistes Círcul Cívic Valencià, Plataforma Valencianista i Junts front L’Avl entre atres rebugem el "llenguage" catalanisant que utilisa per a dirigir-se als estudiants valencians.

Per si té algun dubte, li enviem la carta corregida al valencià:

Manquen a penes uns dies per a que es tanque est intens any 2014. Han segut dotze mesos absorbents, laboriosos, de molt esforç i dedicació, pero que, en conjunt, nos han reportat notables satisfaccions com a comunitat universitària.
Entre tots, hem conseguit importants objectius, reconeiximents i acreditacions internacionals, fets que suponen un soport inequívoc a la calitat de la nostra institució. Sobretot, m'agradaria recordar el mereixcudíssim Premi Príncep d'Astúries que va rebre Avelí Corma el passat octubre, tota una fita per a l'investigació valenciana i gran motiu de satisfacció per a la nostra apreciada universitat.
Vullc aprofitar esta ocasió per a agrair-vos el vostre compromís, la responsabilitat en el vostre compliment  i la solidaritat que heu demostrat als tres campus.
Aplega el moment de descansar uns dies i de passar un bon moment en la família i en les amistats. Fruïm de les chicotetes coses de la vida perque, com diu Jürgen Schadeberg, el fotógraf de la Suràfrica de l'apartheit i últim doctor honoris causa per la UPV, "a sovint, les coses quotidianes també poden ser extraordinàries".
Bon Nadal i feliç any 2015.
Salutacions cordials

 Círculo Cívico ValencianoDesde Círculo Cívico Valenciano, Juntos Frente la AVL y Plataforma Valencianista queremos indicarle lo siguiente:
Diferentes alumnos de la Universidad que usted representa nos han hecho llegar  su descontento por su felicitación de Navidad, por eso le hacemos llegar este escrito.

  Sr. Francisco Mora Mas, usted que es de Elche debería repasar la historia de nuestra tierra valenciana (ya que el ser ingeniero de telecomunicaciones parece que no favorece demasiado sus conocimientos sobre la lengua valenciana).
  Usted escribe un valenciano catalanizado (lengua normalizada en 1.930 por un químico cubano), al contrario que el valenciano nacido con anterioridad a la llegada de Jaime I.
  Las asociaciones valencianistas Círculo Cívico Valenciano, Plataforma Valencianista y Juntos Frente la AVL entre otros rechazan el "lenguaje" catalanizado que usa para dirigirse a los estudiantes valencianos.
Por si tiene alguna duda, le enviamos la carta corregida al valenciano:
Manquen a penes uns dies per a que es tanque est intens any 2014. Han segut dotze mesos absorbents, laboriosos, de molt esforç i dedicació, pero que, en conjunt, nos han reportat notables satisfaccions com a comunitat universitària.
Entre tots, hem conseguit importants objectius, reconeiximents i acreditacions internacionals, fets que suponen un soport inequívoc a la calitat de la nostra institució. Sobretot, m'agradaria recordar el mereixcudíssim Premi Príncep d'Astúries que va rebre Avelí Corma el passat octubre, tota una fita per a l'investigació valenciana i gran motiu de satisfacció per a la nostra apreciada universitat.
Vullc aprofitar esta ocasió per a agrair-vos el vostre compromís, la responsabilitat en el vostre compliment  i la solidaritat que heu demostrat als tres campus.
Aplega el moment de descansar uns dies i de passar un bon moment en la família i en les amistats. Fruïm de les chicotetes coses de la vida perque, com diu Jürgen Schadeberg, el fotógraf de la Suràfrica de l'apartheit i últim doctor honoris causa per la UPV, "a sovint, les coses quotidianes també poden ser extraordinàries".
Bon Nadal i feliç any 2015.
Salutacions cordials

0 comentarios:

 
Back to top!