Searching...
sábado, 31 de enero de 2015

¡Fins ací hem arribat! / ¡Hasta aquí hemos llegado!Maria Vicenta Crespo Dominguez, naixcuda en Beniarrés, llicenciada
en filologia hispànica i socialista a la que deu haver-se-li oblidat lo que va estudiar, ha soltat lo següent en Les Corts Valencianes i s'haurà quedat tan ampla faltant el respecte i burlant-se dels millons de valencians que utilisem a diari el valencià: ni més ni manco ha dit que “la AVL naixqué del consens per a garantisar la pau llingüística i que ara s'ha trencat definitivament” i s'atrevix a fer esta pregunta: ¿Pretenen matar la AVL per a oficialisar l'argot que un grup de fanàtics nomenen el nostre valencià? 

Sra. Crespo ¡lo de senyora ho deixarem per considerar-nos molt més educats que vosté! Una cosa és que s'insulten entre vostés dins de les Corts, perque és lo millor que saben fer els polítics, pero l’agravi que ha causat als valencians que no acaten la AVL no li’l anem a passar per alt. ¡N'hi ha que tindre falta de cultura per a nomenar argot a la llengua d'Ausias March, Joanot Martorell, Isabel de Villena, i la de tants històrics i ilustres escritors del nostre Sigle d'Or de la Llengua Valenciana!

Des de Círcul Cívic Valencià li demanem una rectificació i que demane disculpes públiques al poble valencià. Perque ni som fanàtics ni parlem un argot nomenat valencià, no senyora, som persones valencianes que parlem la llengua valenciana i ni vosté ni ningú ha de creure’s en el dret de poder denigrar-nos per no compartir els dictats de la catalana AVL que li recorde, se nos impongué a la força. I que per nassos els nostres fills han d’escriure en l’escola, pero mai fòra d’ella. 

Insultar d’eixa forma a millons de valencians que parlem una llengua que no és la catalana que defén la AVL i que ni sentim ni sentirem com a nostra és de lo més violent que hem llegit, s’ha posat vosté el llistó molt alt per a poder ser superada per les folleries que escoltarem d’ací a maig. A lo manco esta colla de fanàtics, com s'atrevix vosté a definir a la majoria del poble valencià, sabem qui som i d'a on venim i a on volem anar ¿Pot dir vosté lo mateix?

Més perles de la “senyora Crespo” https://www.youtube.com/watch?v=asFatGV4RAc

No es conformarem en res que no siga que demane disculpes públicament, puix no som fanàtics ni parlem un argot, ni tolerem que nos ultrage per no voler parlar l’imposta llengua catalana de la AVL.

¡Som valencians i parlem valencià!

Twitter : @CCivico_val

 Círcul Cívic Valencià


María Vicenta Crespo Domínguez, nacida en Beniarrés, licenciada en filología hispánica y socialista a la que debe habérsele olvidado lo que estudió, ha soltado lo siguiente en Las Cortes Valencianas y se habrá quedado tan ancha faltando el respeto y burlándose de los millones de valencianos que utilizamos a diario el valenciano: ni más ni menos ha dicho que "la AVL nació del consenso para garantizar la paz lingüística y que ahora se ha roto definitivamente" y se atreve a hacer esta pregunta: ¿Pretenden matar la AVL para oficializa la jerga que un grupo de fanáticos nombran nuestro valenciano?

Sra. Crespo ¡lo de señora lo dejaremos por considerarnos mucho más educados que usted! Una cosa es que se insulten entre ustedes dentro de las Cortes, porque es lo mejor que saben hacer los políticos, pero el agravio que ha causado a los valencianos que no acatan la AVL no se lo vamos a pasar por alto. ¡Hay que tener falta de cultura para nombrar jerga a la lengua de Ausias March, Joanot Martorell, Isabel de Villena, y la de tantos históricos e ilustres escritores de nuestro Siglo de Oro de la Lengua Valenciana!

Desde Círculo Cívico Valenciano le pedimos una rectificación y que pida disculpas públicas al pueblo valenciano. Porque ni somos fanáticos ni hablamos una jerga llamada valenciano, no señora, somos personas valencianas que hablamos la lengua valenciana y ni usted ni nadie se debe creer en el derecho de poder denigrarnos por no compartir los dictados de la catalana AVL que le recuerdo,  se nos impuso a la fuerza. ¡Y qué por narices nuestros hijos deben escribir en la escuela, pero nunca fuera de ella!

Insultar de esa forma a millones de valencianos que hablamos una lengua que no es la catalana que defiende la AVL y que ni sentimos ni sentiremos como nuestra es de lo más violento que hemos leído, se ha puesto usted el listón muy alto para poder ser superada con las estupideces que escucharemos de aquí a mayo. Al menos esta pandilla de fanáticos, como se atreve usted a definir a la mayoría del pueblo valenciano, sabemos quiénes somos y de dónde venimos ¿Puede decir usted lo mismo?

Más perlas de la "señora Crespo" https://www.youtube.com/watch?v=asFatGV4RAc

No nos conformaremos con nada que no sea que pida disculpas públicamente, pues no somos fanáticos ni hablamos una jerga, ni toleramos que nos ultraje por no querer hablar la  impuesta lengua catalana de la AVL.

¡Somos valencianos y hablamos valenciano!

Twitter : @CCivico_val

 Círculo Cívico Valenciano

1 comentarios:

Buitre dijo...

Esta venuda a la secta catalanera, no pot ser tan analfabeta. Lo que sí es, podem definir-ho com a traïdora. Es permet arraconar una lengua en uns segle d'or a les esquenes front a un dialecte artificial, infame i infecte que no mos mereix cap consideracio. Neocatalaní o dialecte barceloní sense història ni passat.

 
Back to top!